Exhaust gas cleaning in internal combustion engines using a fluidized bed reactor and fuel additives.

Download
1992
Judeh, Ramzi

Suggestions

Exhaust pipe tuning and its effect on multicylinder internal combustion engine performance.
Tonguç, Yalçın; Department of Mechanical Engineering (1962)
Combustion charecteristics of coal briquettes.
Altun, N. Emre; Hiçyılmaz, Cahit; Department of Mining Engineering (2002)
Dizel partikül filtre rejenerasyonu ve motor yağının seyrelmesi
Balkan, Tuna; Akkök, Metin; Konukseven, İlhan (null; 2014-05-05)
Dizel motorlarda partikül filtresi, Euro4 yasal zorunluluklarını yerine getirmek için kullanılır. Partikül filtresi yanma sonucu egzoz gazında oluşan partikül madde, azotoksitler (NO2), hidrokarbonlar (HC) ve karbonmonoksitler (CO) gibi önemli kirletici maddeleri azaltır. Filtrede biriken kül partiküller belli periyodlarda egzoz gazı sıcaklığının 5500C üzerine çıkarılması ile yakılırlar. Bu işleme “Yenileme” (Rejenerasyon) denir. Bu çalışmada Euro-4 partikül filtreli dizel araçlarda rejenerasyonun sık sık k...
Combustion characterization of cleaned and raw coals by thermal methods
Özbaş, Kazım Eşber; Hiçyılmaz, Cahit; Kök, Mustafa V.; Department of Mining Engineering (2000)
Combustion synthesis of calcium phosphate bioceramic powders
Tas, AC (Elsevier BV, 2000-12-01)
Calcium phosphate (hydroxyapatite and tri-calcium phosphate) bioceramics closely resembling, in chemical composition, those found in vivo in human bones have been synthesized by using novel synthetic body fluid solutions via the self-propagating combustion synthesis (SPCS) method. Powder characterization was performed by XRD: ICP-AES, FTIR and SEM.
Citation Formats
R. Judeh, “Exhaust gas cleaning in internal combustion engines using a fluidized bed reactor and fuel additives.,” Middle East Technical University, 1992.