Mekanda yayılı enterkonekte sistemlerin deprem güvenirliği

1995-03-31
Yücemen, Mehmet Semih
Selçuk, A. Sevtap
Candamarı şebekeleri olarak adlandırılan iletişim, dağıtım ve ulaşım şebekeleri, geniş coğrafi alanlara yayılmış enterkonekte sistemlerdir. Çalışmada, candamarı şebekelerinin deprem güvenirliğini istatistiksel yöntemlerle tahmin etmek üzere kapsamlı bir model geliştirilmiştir. Bir candamarı şebekesi, elemanlarının dayanımının rassal ve mekanda bağımlı olduğu bir eşdeğer ağ çizelgesine dönüştürülmekte, sistemin maraz kalacağı deprem tehlikesi ise geçmiş deprem verilerine dayanılarak çıkartılan bir olasılık dağılımı ile değerlendirilmektedir. Ağın depreme karşı sistem güvenirliğinin saptanmasında Yoo ve Deo (1988) tarafindan önerilen ve bilgisayar hesap süresi ve hafiza gereksinmeleri bakımından etkin olan algoritma kullanılmıştır. Sayısal hesaplamaları yapmak üzere gerekli bilgisayar programları hazırlanarak LEFEPACK adı verilen bir yazılım paketi haline getirilmiştir. Önerilen yöntemin uygulaması ayrıntılı üç örnek çalışma ile gösterilmiştir.

Suggestions

Cytochrome P450 dependent drug metabolism in diabetic rabbits
Arslan, Şevki; Arınç, Emel; Adalı, Orhan; Department of Biochemistry (2003)
Diabetus mellitus is a metabolic disorder of carbohydrate, fat and protein metabolism as a result of insulin deficiency or diminished tissue response to insulin. In this study, diabetes was induced in rabbits experimentally by intravenous injection of 100mg/kg alloxan. Injection of a single dose of alloxan to rabbits induced diabetus mellitus as it was understood from 4-fold increase in the blood glucose level and also 2-fold increase in blood urea concentrations. The influence of diabetus mellitus on cytoc...
Elemanları Arasında Mekansal Korelasyon Olan Elektrik İletim Ağlarının Çok Boyutlu Tehlike Altındaki Güvenirliği
Akkaya, Ayşen(2019-12-01)
Iletisim, gaz, su, enerji iletim ve dagıtım ve ulasım sebekeleri genis cografi alanlara yayılmıs baglasımlı sistemlerdir. Bu sebekeler güzergahları olusturan elemanlardan mütesekkildir. Benzer topografya, zemin kosulları ve aynı iklim özelliklerinden kaynaklanan çevresel yüklere maruz kalma nedenleri ile bu elemanların davranısları arasında olusacak korelasyonun dikkate alınması ve sayısallastırılması gerekir. Bu nedenle de sistem elemanları arasındaki mesafe ile orantılı mekânsal korelasyon önemli ola...
Kanserli dokuların mikroskop görüntülerinde kanser kök hücre oranın otomatik olarak belirlenmesi ve klinikte kullanılacak yazılım geliştirilmesi
Demir, Gündüz Çiğdem; Güzelcan, Akhan Ece; Arslan, Tunç Musa; Yorulmaz, Onur; Fayetörbay, Rümeysa; Erşahin, Tülin; Mohammadvand, Navid; Örsçelik, Gökçe Simge; Üner, Ayşegül; Çetin, Enis Ahmet; Oğuz, Oğuzhan; Doğan, Deniz; Koyuncu, Fahrettin Can; Badawı, Diaa; Atalay, Rengül(2016)
Kanser anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılması olarak tanımlanan karmaşık bir hastalıktır. Bu nedenle kanser dokusu farklı özellikleri olan-ek popülasyon denilen-hücre gruplarını içerir. Bu hücrelerden olan kanser kök hücreleri normal kök hücreleri gibi kendini yenileme ve farklılaşma özelliklerini taşırken normal kök hücrelerinin aksine homeostatik kontrolleri olmayan, yani farklılaşma özelliklerini dengeleyip, çevresel sinyallere göre programlama özellikleri olmayan hu...
Kronik hipoperfüze sıçan beynine uygulanan stereotaktik ışın cerrahisinin (Radyocerrahi) beyin dokusu ve hücre membranında moleküler düzeyde oluşturduğu etkilerin biyofiziksel yöntemler ile araştırılması
Zorlu, Faruk Abdullah; Öge, Kamil Halil; Boyar, Handan; Al-otoibi, Neslihan Toyran; Severcan, Feride(2003)
Arteriovenöz malfonnasyonlar (AVM), beyinde büyüyen normal olmayan kan damar demetleridir. Bu fızyopatolojik durum çevre beyin dokusunda, çalma olayı olarak da bilinen, hipoperfıizyona neden olur. AVM'lerin tedavi seçeneklerinden bir tanesi Stereotaktik radyocerrahidir. Çalma etkisiyle düşük perfüzyon ile beslenen beyin dokusunun iyonize radyasyona nasıl yanıt verdiği henüz aydınlanmamıştır. AVM lerin etrafında çalma fenomeni sonucu olan hipoksik bölgenin radyasyon etkilerine karşı dirençli olduğu düşüncesi...
Adaptive neuro fuzzy inference system applications in chemical processes
Güner, Evren; Özgen, Canan; Leblebicioğlu, Kemal; Department of Chemical Engineering (2003)
Neuro-Fuzzy systems are the systems that neural networks (NN) are incorporated in fuzzy systems, which can use knowledge automatically by learning algorithms of NNs. They can be viewed as a mixture of local experts. Adaptive Neuro-Fuzzy inference system (ANFIS) is one of the examples of Neuro Fuzzy systems in which a fuzzy system is implemented in the framework of adaptive networks. ANFIS constructs an input-output mapping based both on human knowledge (in the form of fuzzy rules) and on generated input-out...
Citation Formats
M. S. Yücemen and A. S. Selçuk, “Mekanda yayılı enterkonekte sistemlerin deprem güvenirliği,” 1995. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95502.