Deprem ivme spektrumunun modellendirilmesi

1973-04-01
Özgür, Dinçer
Gürpınar, Aybars

Suggestions

Probabilistic seismic hazard assessment for earthquake induced landslides
Balal, Onur; Gülerce, Zeynep; Department of Civil Engineering (2013)
Earthquake-induced slope instability is one of the major sources of earthquake hazards in near fault regions. Simplified tools, such as Newmark’s Sliding Block (NSB) Analysis are widely used to represent the stability of a slope under earthquake shaking. The outcome of this analogy is the slope displacement where larger displacement values indicate higher seismic slope instability risk. Recent studies in the literature propose empirical models between the slope displacement and single or multiple ground mot...
Investigation of abutment stiffnes under earthquake effect.
Buyurgan, Uzay Çağdaş; Yılmaz, Çetin; Department of Civil Engineering (2003)
Effect of ground motion selection on seismic response of buildings
Karakütük, Özge; Yakut, Ahmet; Department of Civil Engineering (2015)
In this study, effects of ground motion selection and scaling procedure given in different earthquake design codes were investigated. To observe differences between the scaling procedures defined in various seismic design codes, these procedures are applied employing the response spectra defined in these specifications. Four reinforced concrete moment resisting frame buildings were used in the analyses. These buildings have 3, 4, 6 and 8 stories. This way, effects of scaling on low-rise and mid-rise buildin...
Deprem etkileri altındaki kirişlerde çapraz donatı ve eğilme donatısının taşıma gücü ve enerji tüketimine katkıları
Aktan, M.emin(1979)
Deprem sonrası İzmit Körfezinde kirlilik boyutunun tespiti
Karakoç, Fatma Telli; Karakoç, Fatih; Karakaş, Duran; Morkoç, Enis; Tüfekçi, Hüseyin; Okay, Oya; Tolun, Leyla; Olgun, Arzu; Tüfekçi, Vildan(2002-10-01)
Mayıs 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında İzmit körfezine 4 kez saha çalışması yapıldı. Bu çalışmalar karasal kaynak, deniz (fiziksel kimyasal be biyolojik parametreleri içeren) ve balıkçılık çalışmalarım kapsadı. Atık sularda toplam azot, o-fosfat, toplam organik karbon, biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, yağ-gres, askıda katı madde ve pH ölçümleri yapıldı . Ölçümler, Dil Deresi ve Doğu Kanalının körfeze etkisinin oldukça fazla olduğu göstermiştir. Bu iki nehrin körfeze etkisi mevsime ba...
Citation Formats
D. Özgür and A. Gürpınar, “Deprem ivme spektrumunun modellendirilmesi,” 1973. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95549.