Ferrosen sübstite pirolidin türevlerinin asimetrik sentezi

2003-02-01
Doğan, Özdemir
Öner, İmdat
Ferrosen sübstite pirolidin türevlerinin asimetrik sentezi dietil çinkolu ortamda kiral azometin yilidlerin elektronca fakir dipolarofillere 1,3-dipolar halkasal katılma yöntemi kullanılarak başarı ile gerçekleştirilmiştir. Kiral azometin yilidler glisin sultamın ferrosenkarboksialdehit ile su çıkararak birleşmesi ve imin tautomerleşmesi yöntemi ile oluşturulmuştur. Halkasal katılma tepkimelerinin hepsi ferrosen sübstite pirolidin türevlerini oldukça yüksek regio ve diasteroseçicilik ile makul verimlerde oluşturmuştur.

Suggestions

Conducting block copolymers of thiophene-capped poly(methyl methacrylate) with pyrrole and their uses in immobilization of enzymes
Alkan, Selmiye; Toppare, Levent Kamil; Bakır, Ufuk; Department of Chemistry (2002)
Conducting block copolymers of thiophene capped poly (methyl methacrylate) with pyrrole were synthesized via electrochemical methods. Two types of poly (methyl methacrylate) having thiophene moiety at one end were previously synthesized by atom transfer radical polymerization (ATRP) and they were utilized as the insulating polymer matrices for the synthesis of copolymers. Thiophene ended 4,4'Azobis (4-cyano 3-thiphenemethyl pentanate) (ACTMP) was synthesized from 3-thiophenemethanol and 4,4Azobis (4-cyanope...
Synthesis and characterization of perylene tetracarboxylic propargyl esters as precursor materials for light-harvesting perylene derivatives in organic photonic applications
Sawalha, Mohamad; Özser, Mustafa Erkut; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9)
In this study, two isomerically pure perylene tetracarboxylic propargyl ester derivatives (P4 and P11) were synthesized and characterized to be used as intermediate compounds for bipolar perylene derivatives. The synthesized intermediates are extremely valuable and versatile building blocks, and their optical, photophysical, and electrochemical properties can be further tuned by the attachments of suitable electron-donating groups at the peri or bay positions. Electron-donor azidofluorene was combined with...
Benzotriazol ve Benzoditiyofen Tabanlı Donör- Akspetör Tipi Konjüge Polimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotriazol ve benzoditiyofen üniteleri içeren ve furan ve tiyeno[3,2,-b]tiyofenin köprü bileşiği olarak kullanıldığı donör-akseptör-donör tipi yeni polimerler kimyasal yöntemlerle (Stille kenetlenme reaksiyonu) sentezlenecektir. Sentezlenen polimerlerin temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra redoks davranışları dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenecek ve HOMO-LUMO enerji seviyeleri hesaplanacaktır. Spektroskopik teknikler kullanılarak yapısal analizleri...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Synthesis and characterization of thiophen-3-yl-acetic acid 4-pyrrol-1-yl-phenyl ester and its conducting polymers
Bingöl, Bahar; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2003)
Thiophen-3-yl acetic acid 4-pyrrol-1-yl phenyl ester (TAPE) monomer was synthesized by the reaction of thiophene acetic acid with thionyl chloride, and further reaction of thiophen-3-yl-acetyl chloride with 4-pyrrol-1-yl phenol. Electrochemical behavior of this monomer (TAPE) was determined by cyclic voltammetry. Homopolymers were achieved both by using electrochemical and chemical polymerization techniques. Copolymers of TAPE in the presence of bithiophene and pyrrole were synthesized by potentiostatic ele...
Citation Formats
Ö. Doğan and İ. Öner, “Ferrosen sübstite pirolidin türevlerinin asimetrik sentezi,” 2003. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95694.