Mikro-yüzey yapılı magnezyum- tabanlı biyo- uyumlu ve biyo-emilebilen implant tasarım imalat ve test edilmesi

2015-02-01
Evis, Zafer
Koç, Muammer
Tezcaner, Ayşen
Tahmasebifar, Aydin
Kayhan, Said Murat

Suggestions

Mikro - nano siliside takviyeli havacılık aluminyum ekstrüzyon alaşımları ve ürün geliştirilmesi
Sayılgan, Seda; Kalkanlı, Ali; Çetin, Arda; Gürbüz, Rıza(2008)
Mikro Elektro Mekanik Sistemler MEMS ve Silisyum Mikroisleme Teknikleri
Akın, Tayfun (null; 1997-08-31)
Production of micro and nano fibers from hazelnut skin and utilization in biscuits
Yıldız, Elif; Alpas, Hami; Department of Food Engineering (2014)
The main objective of this study was to investigate the effect of micro and nano hazelnut skin fibers on biscuit quality, texture, and staling. In the first part of the study, microstructural properties of cacao powder and hazelnut skin samples and rheological, and textural properties of biscuit dough containing different percentages (0%, 10%, 15%, and 20%) of cacao powder or hazelnut skin samples were observed. Flow behaviors of biscuit dough was explained with power law model and shear thinning behavior w...
Production of micro and nano fibers from hazelnut skin and utilization in cakes
Çıkrıkçı, Sevil; Mert, Behiç; Department of Food Engineering (2013)
The main objective of this study was to investigate micro and nano hazelnut skin fibers and their effects on quality, texture and staling of cakes. In the first part of the study, microstructural properties of cocoa powder/ hazelnut skin samples and rheological properties of cake batter with different percentages (0%, 10%, 15%, 20%) of cocoa powder/ hazelnut skin were evaluated. Herschel–Bulkley model was found to explain the flow behaviors of dough formulations. The highest elastic (G') and loss (G'') modu...
Mikro Elekro Mekanik Sistemler MEMS Mikro Akışkan Uygulamaları
Kaplan, Halit; Dölen, Melik (2003-09-06)
Citation Formats
Z. Evis, M. Koç, A. Tezcaner, A. Tahmasebifar, and S. M. Kayhan, “Mikro-yüzey yapılı magnezyum- tabanlı biyo- uyumlu ve biyo-emilebilen implant tasarım imalat ve test edilmesi,” 2015. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95825.