Altın Katalizörler Üzerinde Alkollerin Seçici Oksitlenmesi Reaksiyon Mekanizmalarının Yük Yoğunluğu Fonksiyoneli Teorisi Ile Incelenmesi

2016-09-01
Toffoli, Daniele
Vural, Kıvılcım Başak
Toffoli, Hande
Ellialtıoğlu, Şinasi
Şentürk, Duygu Gizem
Yalçın, Fırat
Dernek, Ozan

Suggestions

Altın Nanoparçacıklarla katkılanan Tiyol Uçlu Polimerin Güneş Hücresi Performasına Etkileri
Çırpan, Ali (2022-06-20)
Bu çalışmada, altın nanoparçacıklarla katkılanan tiyol uçlu polimerlerin güneş hücresi performasına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, tiyol grubu içeren polimerler dizayn edilmiştir. Tasarlanan ve sentezlenen yeni konjüge polimerlerin yapısal karakterizasyonları NMR ve GPC ile yapılmıştır. Sentezlenen polimerlerin HOMO-LUMO seviyeleri ve bant aralıkları dönüşümlü voltametri yöntemiyle belirlenmiştir. ITO/ PEDOT:PSS/ polimer:PC71BM/ LiF/ Al cihaz mimarisi kullanılarak organik güneş hücreleri üretilmişti...
Effects of Nb2O5 addition on the formation and properties of Bi-based superconductors
Ghazanfari, Nader; Özkan, Hüsnü; Department of Physics (2006)
Effects of Nb2O5 addition on the formation and properties of the Bi-based superconductors were studied. The superconducting samples were synthesized by two different methods, the solid state reaction (SSR) and ammonium nitrate melt route (ANM) to obtain information about the growth techniques. Ten samples (five with each method) with the chemical compositions of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3NbxOy, with x= 0.00, 0.05, 0.10, 0.20, and 0.30 were prepared. Phase identification, structural and microstructural analysis wer...
Taç eter ve polieter grupları ile fonksiyonlandırılmış iletken polimerlerin sentezi ve iyon seçici özelliklerinin incelenmesi
Önal, M. Ahmet; Akkaya, U. Engin; Cihaner, Atilla; Köksel, Bahar; Tirkeş, Seha(2007)
Use of gold nanoparticle containing poly (allylamine hydrochloride)/ poly (acrylic acid) multilayer films as sers substrates
Kölemen, Birsu; Ertaş, Gülay; Erel Göktepe, İrem; Department of Chemistry (2015)
Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is a surface sensitive vibrational spectroscopy technique that results in the enhancement of Raman scattering by molecules adsorbed on rough metal surfaces. It is a powerful, sensitive and non-destructive technique which is used in chemical, material and life sciences including biosensing, catalysis, spectroelectrochemistry, criminology, single molecule SERS applications and many others. Nanoparticle (NP) embedded multilayer films using Layer by Layer (LbL) techniq...
Ni SBA 15 Katalizörü Üzerinde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmanın Elektrik Isıtmalı ve Mikrodalga Reaktörde İncelenmesi
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı (null; 2016-08-23)
Citation Formats
D. Toffoli et al., “Altın Katalizörler Üzerinde Alkollerin Seçici Oksitlenmesi Reaksiyon Mekanizmalarının Yük Yoğunluğu Fonksiyoneli Teorisi Ile Incelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95836.