Spinel Yapıda Yeni Nano-Katalizörlerin Sentezi ve Temiz Enerji Üretimi İçin Suyun Yükseltgenmesindeki Kullanımlarının İncelenmesi

2019-10-01
Bu proje kapsamında doğada bol bulunan, kararlılıkları ve katalizör etkinlikleri yüksek olduğu bilinen metallerden oluşan farklı morfolojilere sahip (küresel, çubuk, düzlemsel) nanomalzemeler sentezlenmiştir. MCr2O4 (M = Cu, Fe), MMn2O4 (M = Cu, Fe), MCo2O4 (M = Cu, Cr ve Mg), FeMnO3, CuFe2O4 ve CrFeO3 yapılarındaki bu nanomalzemelerin sentezleri sol-jel ve/veya hidrothermal metodları ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu yeni malzemelerin morfolojik, yapısal ve kimyasal özellikleri TEM, SEM, EDX, XRD, XPS, ICPOES ve BET gibi analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Daha sonra bu malzemelerin suyun elektrokimyasal olarak yükseltgenmesindeki katalitik etkinlikleri alkali ortamda incelenmiştir. Bu incelemeler sırasında anot olarak GC veya FTO elektrodlar üzerine sentezlenen katalizörlerin aktarılmasıyla elde edilmiş olan modifiye elektrodlar kullanılmıştır. Sonuçlar modifiye elektrotlar kullanılarak elde edilen polarizasyon eğrileri incelenerek irdelenmiştir. Polarizasyon eğrilerinden katalizörün etkinliği hakkında değerli bilgiler veren başlangıç potansiyeli, aşırıpotansiyel, tafel eğimi ve TOF gibi değerler hesaplanmıştır. Daha sonra, elde edilen sonuçlar boş elektrot ve RuO2 modifiye edilmiş elektrot?dan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda ümit vaad eden malzemeler için daha detaylı elektrokimyasal çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, malzemelerin kararlılıklarının incelenmesi ve ESI incelemelerini içermektedir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda suyun yükseltgenme tepkimesinde etkin ve kararlı malzemeler elde edildiği gözlenmiştir. Bu projeden elde edilen başarılı sonuçların, kararlı ve etkin katalizör sistemleri kütüphanesinin geliştirilmesine katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Suggestions

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND CATALYTIC INVESTIGATION OF IRON BASED NANO-CATALYTS FOR WATER OXIDATION REACTION
KOCABAŞ, SERRA; Nalbant, Emren; Department of Chemistry (2022-2-11)
The search for new energy storage technologies drew attention to the production of hydrogen from clean, renewable sources such as water with increase of scarcity of fossil fuels. Hence, water splitting electrochemically has been the centre of attention in recent years. However, water oxidation (oxygen evolution) (OER) reaction requires high potential to achieve large energy barrier occurred while transferring four electrons and four protons. To overcome this energy barrier, catalyst with high stability and ...
Coupling of NAMI DANCE and XBeach numerical models to simulate tsunami induced morphological changes: Case study in Sığacık Bay
Çiçek, Yağız Arda; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Baykal, Cüneyt; Department of Civil Engineering (2022-6-03)
In this study, NAMI DANCE and XBeach Non-hydrostatic numerical models are coupled to assess the tsunami-induced morphological changes. The former is faster than most tsunami numerical models due to its graphics processing unit support, and the latter solves flow-induced morphological changes and dispersive flow equations. Four simulation studies, including the individual model comparison of hydrodynamics, one- and two-dimensional coupled model validation, and a case study assessing morphological changes ins...
Üç-aşamalı (Karanlık-fermantasyon, metanojenesis ve foto-fermantasyon) sistemlerde organik atıklardan entegre biyohidrojen ve metan üretiminin araştırılması
Ergüder, Hande Tuba; Eroğlu, İnci; Gündüz, Ufuk; Tunçay, Güneş Ekin; Akman, Can Melih; Koç, Engin(2015)
Bu projenin amacı, birim organik maddeden elde edilen enerjiyi, diğer bir deyişle, toplam hidrojen ve metan üretimini arttırmak için, üç-aşamalı karanlık fermantasyon, metanojenesis ve foto-fermantasyon konfigürasyonunun geliştirilmesi ve enerji veriminin maksimizasyonu amacıyla üçlü sistemin uygun işletim koşullarının belirlenmesidir. Önerilen üç-aşamalı konfigürasyon bugüne kadar çalışılmamış, özgün bir sistemdir. Bu teknolojinin geliştirilmesi için her aşama, kesikli işletile...
Ab initio modelling and investigation of the effects of magnesium oxide surface modifications on single atom catalysis systems
Kallem, Aydoğa; Toffoli, Hande; Canbay, Cahit; Department of Micro and Nanotechnology (2023-1-23)
An emerging technology, namely Single Atom Catalysts (SACs) have the potential to bridge the positive characteristics of both heterogenous and homogenous catalysts. In order to create more efficient SACs, it is necessary to understand the metal support interaction (MSI) at the molecular level, which seriously affects the performance of SACs. In this study, the effects of surface modifications on the catalytic performance of SACs were examined via Density Functional Theory (DFT) to gain a deeper understandin...
Atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometrisi ile duyarlı ve ekonomik eser analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
Ataman, Osman Yavuz; Volkan, Mürvet; Kumser, Suat; Ertaş, Nusret(1996-06-30)
Küçük miktarlarda organik çözücünün aleve verilmesiyle atom tuzağı yüzeyinden atomlaştırmanın gerçekleştirildiği yeni bir analitik yöntem , Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi için geliştirilmiştir. Yöntem, Bi, Au ve Mn için uygulanmıştır. 2 dakikalık toplama süreleri için duyarlılık artışları, Bi, Au ve Mn için sırasıyla 94, 180 ve 6.6 olarak bulunmuştur. Atom tuzağı olarak kullanılan kuvrs boru yüzeyindeki türler, SEM ve XPS kullanarak incelenmiştir. Atomlaşma mekanizmasında ısıl etki dışında etmenler de ol...
Citation Formats
E. Nalbant Esentürk and A. M. Önal, “Spinel Yapıda Yeni Nano-Katalizörlerin Sentezi ve Temiz Enerji Üretimi İçin Suyun Yükseltgenmesindeki Kullanımlarının İncelenmesi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95892.