Yazılı Sözcük Üretiminde Dillerarası ve Biçimbilimsel Faktörlerin Etkisi

2020-01-15
Bu proje tipolojik ve biçimbilimsel olarak oldukça farklı Türkçe anadil (D1) ve İngilizce ikinci dilde (D2), yazılı sözcük üretimi esnasında merkezi dilsel işlemleme ve çevresel motor süreçler arasındaki ilişkinin aşamalı mı yoksa bağlantılı-basamaklı mı olduğunu ve bu ilişkiyi etkileyen biçimbilimsel faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın D1 Türkçe bölümünde 30, D2 İngilizce bölümünde ise 40 katılımcı bir çevrimiçi yazılı resim adlandırma görevine katılmıştır. Katılımcılara Türkçe deneyde 64, İngilizce deneyde ise 32 adet bileşik sözcük karşılığı olan resim sunulmuş ve katılımcılardan bu resimleri klavye kullanarak adlandırmaları istenmiştir. Her iki deneyde de bileşik sözcüklerin bütünsel sıklığı ve ikinci bileşen sıklığı manipüle edilerek Yüksek-Yüksek (YY: gözyaşı, fireplace), Yüksek-Düşük (YD: kafatası, footprint), Düşük-Yüksek (DY: denizkızı, seahorse) ve Düşük-Düşük (DD: balkabağı, barcode) olmak üzere dört farklı deneysel koşul oluşturulmuştur. Deneylerde yazmaya başlama süresi ve tuşlar arası harcanan süreler kayıt altına alınmıştır. D1 Türkçe deney sonucunda hem bileşik sözcük hem de bileşen sıklığının yazmaya başlama süresine etki ettiği gözlenmiştir. Tuşlar arası harcanan sürenin ise seslem ve biçimbirim sınırı olan pozisyonlarda sınır olmayan pozisyonlara oranla daha uzun olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar bileşik sözcüklerin zihinsel sözlükten hem bütünsel hem de ayrıştırılarak çağrılabileceğini ve bu sözcükler için dilsel işlemlemenin yazma eylemi esnasında da bağlantılı basamaklı devam ettiğini desteklemektedir. Öte yandan, D1 Türkçe deneyin aksine D2 İngilizcede bileşik sözcük sıklığı yahut bileşen sıklığının yazmaya başlama süresi analizinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Tuşlar arası harcanan süre analizine bakıldığında ise, aralık konumu ve bileşik sözcük sıklığının anlamlı etkisi gözlenmiştir. Türkçe sonuçlara benzer biçimde, biçimbirim sınırındaki tuşlar arası harcanan sürenin herhangi bir sınıra denk gelmeyen aralıklara oranla daha uzun olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, hem D1 Türkçe hem de D2 İngilizcede dilsel işlemlemenin yazma eylemi esnasında bağlantılı-basamaklı bir şekilde devam ettiği ve biçimbilimsel faktörlerin bu süreçte etkili olduğu savını desteklemektedir.

Suggestions

The Link between Structural Quality Indicators in Pre-primary and PISA Science Literacy Skills: A Cross-Country Comparison
Buldu, Elif; Olgan, Refika (2020-06-01)
The main aim of this study was to make a comparison across distinct countries to investigate the relationship between several quality indicators in pre-primary education and children’s subsequent science competency in the Program for International Student Assessment (PISA) between 2000-2015 years. The cross-national indicators that were used were obtained from previous records, including public and private expenditure, pupil-teacher ratio, enrollment rate, duration, age of beginning in pre-primary education...
A comparative study on the perceptions of EFL instructors and students regarding the characteristics of an effective EFL instructor
Çalışkan, Melike; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2022-10)
The purpose of this sequential explanatory mixed methods study is to investigate the differences between the perceptions of instructors and students about the characteristics of an effective EFL instructor and to find out how these characteristics have changed recently. Behaviors, beliefs, attitudes of the instructors, preferred teaching styles and the actions that they take have a vital role in encouraging the learning. Explanatory-sequential mixed method approach was utilized to collect data from the inst...
Parental rejection and life adversities of adults: examining the mediational components of self-defeating patterns
Akyüz Yılmaz, Cansu; Gençöz, Tülin; Ünal, Elif; Department of Psychology (2020)
The purpose of the study was to examine the associations between parental rejection and psychological problems (psychopathology symptoms and personality disorders), and to investigate the effects of self-criticism, interpersonal problems, and self-defeating patterns on these associations. The mediating role of self-defeating patterns on the associations between parental rejection, psychopathology symptoms and personality disorders were also investigated. The study was conducted in two stages as psychometric...
Incremental Processing of Morphosyntax for Counterfactual Reasoning: An Eye-tracking Study with Turkish-speaking Children and Adults
Aktepe, Semih Can; Özge, Duygu; Department of English Language Teaching (2022-9)
This study aimed to investigate whether children as young as age four can incrementally use morphosyntactic cues for counterfactual reasoning at adult-like level. Therefore, in this study, we answered (i) when children can reason adult-like using counterfactuals and (ii) whether they can incrementally integrate the morphosyntax of counterfactuals in a language that encodes both the conditional and counterfactual meaning in concatenated verbal suffixes, Turkish. We conducted an eye-tracking experiment using ...
A Study On The Use Of Brickbonds In Anatolian Seljuk Architecture
Bakırer, Ömür (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In Near Eastern architecture the use of brick as the principle building material, goes far back into history, where it was first employed from necessity and later from preference.*• Until the tenth century, however, brick surfaces were usually concealed under specially prepared revetments, either for reasons of protection or for special decorative effects. Standing monuments help to settle that, during the tenth century, deliberately planned brickbondş, resulting from constructive arrangements of brick unit...
Citation Formats
B. Kırkıcı, “Yazılı Sözcük Üretiminde Dillerarası ve Biçimbilimsel Faktörlerin Etkisi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95898.