Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği

Download
2019
Çift fazlı çelikler (DP), yüksek sertlik ve dayanım (martensit fazı) ve sekillendirilebilirlige (ferritfazı) bir arada sahip olmaları nedeniyle önem kazanmıslardır. Bununla birlikte, endüstriyelsekillendirme yöntemlerinde sekillendirme hızı arttıkça ortamın adiyabatik hale gelmesi,sekillendirilen parçanın sıcaklıgında belirgin bir artısa neden olmaktadır. Bu sıcaklık artısı iseiçyapısal degisiklikler ve plastik akısın dengesizlesmesi yoluyla sekillendirilebilirlik sınırdegerlerinde azalmaya sebep olabilmektedir. DP çeliklerinin bu kosullar altında mekaniközellikleri ise henüz belirlenmemistir. Proje kapsamında, endüstriyel sekillendirme kosulları(10-3 -10 s-1 gerinim hızları ve 25-400 ºC sıcaklıkları) baz alınarak deney matrisiolusturulmus ve iki farklı kompozisyona sahip (DP590 ve DP800) çeliklere çekme testiuygulanmıstır. Bu deney sonuçlarından elde edilen veriler, belirli sıcaklık ve gerinim hızlarındaortaya çıkan dinamik gerinim yaslanması (DGY) adlı mekanizmanın, özellikle yüksek sıcaklık(200?300 ºC) ve yüksek gerinim hızlarında (1-10 s-1) sekillendirilebilirligi oldukçadüsürdügünü ortaya çıkarmıstır. Bu etki özellikle ferrit fazının daha fazla oldugu çelikte(DP590) daha bariz gözlenmistir. Çekme testlerine ek olarak, DGY davranısı dijital görüntüiliskilendirme yöntemi ile elde edilen gerinim haritalarında da oldukça düzensiz bir akısgörüntüsü halinde saptanmıstır. DGY?nin DP çeliklerinde hasar olusumunu olumsuz yöndeetkiledigi ise içyapı karakterizasyon çalısmaları sonucunda ortaya çıkmıstır.Bu projenin ana konusuna ek olarak, model DP çelik üretimi ve DC04 derin çekme çeliklerinetestler de tamamlanmıstır. Standart DP çeliklerinde homojen olmayan, bantlı bir yapı tespitedilmis, model çeliklerde ise homojen ve iri taneli bir içyapı üretilmistir. DC04 çeliklerinin isemekanik özelliklerine hem içyapı, hem de global ölçekte belirlemek mümkün olmustur. Buçeliklerde görülen içyapı ölçeginde düzensiz gerinim dagılımının sebepleri açıklanmıs vebunların giderilmesi için üretim yöntemlerinde degisiklikler önerilmistir.

Suggestions

Şekil bellekli CuZnAl alaşımlarının üretim ve karakterizasyonu
Bor, Şakir; Kalkanlı, Ali; Tarhan Bor, Elif; Saranlı, Gamze; Karabay, Ziya Yusuf; Özaygen, Altay(1998)
Şekil bellekli CuZnAl alaşımları, ticari saflıktaki malzemelerden ve tane inceltici TİB2 katkısı ile atmosfere açık indüksiyon ocağında üretilmiştir. Üretilen alaşımlar 22 mm başlangıç çapından 4.75 mm çapa sıcak dövülerek şekillendirilmişlerdir. CuZnAl üçlü faz diagramımn % 3, 4.5, 5 Al için ikili kesitleri oluşturulmuştur.. Alaşımların içyapıları geçirimli elektron mikroskopunda incelenmiş ve ana fazın düzenli DO3 yapısında olduğu belirlenmiştir. Düzenli ana fazın, Ms sıcaklığının altına soğutulduğunda ve...
Al-Esaslı Metalik Cam Alaşımlarından Amorf/Nanokristal Kompozit Dizaynı ve Üretimi
Kalay, Yunus Eren; Övün, Mert(2015)
Alüminyum alaşımları hafif, sağlam ve kolay işlenebilme özellikleri ile havacılık, uzay ve savunma sanayi uygulamaları için vazgeçilmez malzemeler arasındadır. Özellikle 2000, 7000 ve 8000 serisi alüminyum alaşımlar, özel ısıl işlemler sonrası yüksek mukavemete sahip malzemeler haline dönüşmektedir. Alüminyum alaşımlar mekanik özellikler açısından gelişme göstermelerine rağmen teorik hesaplamalar bulundukları konumun çok daha üstünde değerlere sahip olabileceklerini işaret etmektedir. Bu konuma ulaşmadaki e...
Etkin Hidrojen Depolama İçin Kabuklu Nanoparçacıkların Üretimi
Tan, Semra; Eyövge, Cavit; Öztürk, Tayfur; Şahin, Onur Ezgi; Aktekin, Burak; Çakmak, Gülhan; Aydınol, Mehmet Kadri; Kalay, Yunus Eren(2016)
Gerek gaz fazında hidrojen depolama gerekse elektrokimyasal hidrojen depolamada AB5 bileşikleri yaygın tarzda kullanılmaktadır. Tipik örneği LaNi5 olan bu bileşikler nadir toprak elementlerine dayalı olup temin edilebilirlikleri kısıtlıdır. Bu çalışma, nadir toprak elementi içermeyen kompozisyonlara odaklanmakta ve etkin hidrojen depolamayı mümkün kılan koşulları belirlemeyi hedeflemektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Mg2Ni bileşiğini esas almakta ve bu bileşiğin nanoboyutta termal plaz...
Damage in dual phase steels under industrial forming conditions.
Çobanoğlu, Merv; Efe, Mert; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2019)
Dynamic strain aging (DSA) is an undesirable mechanism that affects the deformation of dual-phase (DP) steels. In the first part of this thesis, the DSA behavior was studied with tensile tests coupled with digital image correlation (DIC) technique. Strain maps revealed band-type strain localizations under the DSA conditions, which were similar to PLC-type of banding. After the tensile tests, fracture surfaces were investigated by electron microscopy, and the fracture behavior has changed with different test...
Yükleme doğrultusu ve uzun süreli yaşlandırmanın 2090 alüminyum - lityum alaşımında yorulma çatlağı büyümesine etkisi
Doruk, Mustafa; Anık, Mustafa(1996)
1000 saate ulaşan, 150, 165 ve 180°C sıcaklıklardaki uzun süreli ısınmaların, 2090 Alüminyum-Lityum alaşımlannda yorulma çatlakları büyümesini ne ölçüde etkiledikleri incelendi, ve elde edilen sonuçlar tuzlu su çözeltisi içinde bulunanlarla karşılaştırıldı. Doğru akım-potansiyel farkı tekniğinin uygulandığı araştırmada çatlak hızı ölçümleri 1.6 mm kalınlığında levhadan alınan 40x200 mm büyüklüğündeki örneklerle yapıldı. Bu çalışmanın amaçlarından biri de, çatlak büyüme tavımın yükleme doğrultusundan ne dere...
Citation Formats
M. Efe and C. Şimşir, “Çift Fazlı Çeliklerin Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Deformasyon Hızlarında Şekillendirilebilirliği,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnM09EVTE.