Bilgisayar bilimi eğitiminde yöneticiler ve ailelerin önemi

2018-12-31

Suggestions

Bilgisayar bilimi müfredatı oluşturmaya yönelik bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri
Sadık, Olgun; KIDIMAN, ESRA; IŞIK, ABDULLAH; TOPCU, AHMET ERCAN (2016-06-14)
Bilim, ekonomi, sanayi ve sosyal alanlardaki global gelişmelere ayak uydurabilmek için bilgisayar biliminde ülkemizin başarılı olması gerekmektedir. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 2010 yılı Bilgi Toplumu İstatistikleri raporuna göre, bilgisayar bilimi Türkiye’nin gelişiminde ve toplumun endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçişinde önemli bir yeri olacaktır. Bilgi toplumu (Drucker & Wilson, 2001) teknoloji temelli yeni nesil Sanayi 4.0 uygulamalarının ihtiyaçlarını giderecek şekilde bilgisayar bilimi ...
Evaluation of computer education and instructional technology programs: Students' and faculty members' perception
Onay, Pınar; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study evaluated Computer Education and Instructional Technology Education Programs of Ankara, Gazi, Hacettepe and Middle East Technical Universities, in Ankara Turkey, through students' and faculty members' perceptions. The specific themes such as students' charactersitics, departments' goals, curriculum, quality, faculty members, resources, instructional and evaluation methods, weaknesses and powerful sides and understanding of instructional technology were investigated in this study. 352 students and...
Bilgisayar Okur-Yazarlığı Dersinin Aday Öğretmenlerin Davranış ve Tutumlarına Etkisi
Karaaslan, Hasan; Çakıroğlu, Erdinç; Aşkun, Cengiz Savaş (null; 1999-10-14)
Perceptions of students and teachers about the use of a kid's programming language in computer courses
Akçay, Tayfun; Özden, M. Yaşar; Department of Computer Education and Instructional Technology (2009)
This study examined the integration of Small Basic as a new technology in computer courses of elementary schools in Turkey and investigated the perceptions of students and teachers of elementary school about the use of Small Basic in their computer courses in terms of its effects on their perceived motivation, perceived usefulness and perceived ease of use. Also, information from teachers about advantages and disadvantages of this technology, and the suggestions of teachers about the use of this technology ...
The Influence of pair-programming technique on secondary school students’ confidence and achievement in computer programming
Karaoğlu, Habibe; Can, Gülfidan; Department of Curriculum and Instruction (2018)
The aim of this case study is to explore the possible influences of Pair-Programming Technique on Secondary School students’ confidence and achievement in computer programming. Within an 8-week implementation with 35 students in 5th grade, the students were divided into Individual and Pair-Programmers. The number of pair students was 22 and there were 13 individual students in the study. Both qualitative and quantitative data were collected in the study. The main data sources were interviews, students’ rati...
Citation Formats
O. Sadık, “Bilgisayar bilimi eğitiminde yöneticiler ve ailelerin önemi,” presented at the Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 2018, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://fatihprojesietz.meb.gov.tr/etz_2018_bildiri_kitabC4B1_taslak.pdf.