Romantik İlişkide Görülen Obsesif Kompulsif Belirtiler ve Risk Faktörleri

2021-10
Akkaya, Gözde
Yılmaz, Tuğba
Pek çok ilişki bağlamında görülebilen ilişki temalı obsesif kompulsif belirtiler, genellikle romantik ilişkilerde araştırılan bir konu olmuştur. Romantik ilişkilerde görülen obsesif kompulsif belirtiler; ilişki odaklı ve partner odaklı olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Bu belirti kümesi, bireylerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği gibi çift ilişkileri bağlamında da çeşitli zorlanmalara neden olabilmekte ve ilişki kalitesini zedeleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacını romantik ilişki temalı obsesif kompulsif belirtilerin temel özelliklerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilişki odaklı ve partner odaklı olmak üzere ayrı ayrı ele alınan obsesyon ve kompulsiyonlar son on yıl içerisinde gerçekleştirilen güncel görgül araştırmalar aracılığıyla incelenmiştir. Çalışmanın diğer bir amacı ise bu belirti kümesini risk faktörleriyle beraber ele almaktır. Bu kapsamda romantik ilişkilerde görülen obsesif kompulsif belirtilerde risk faktörleri olarak bağlanma tarzları ve bilişsel çarpıtmalar değerlendirilmiştir. Son olarak psikopatoloji alanında araştırma ve uygulama bakımından ilişki temalı obsesif kompulsif belirti kümesinin önemine ve bu konuyla ilgili neler yapılabileceğine dair önerilere yer verilmiştir.

Suggestions

Intersubjectivity in psychotherapy: perspectives of sadomasochism and conversation analysis
Dilekler, İlknur; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2018)
Sadomasochism as a personality organization is defined in terms of recurrent patterns of compulsion to hurt and to be hurt in interpersonal relationships. The relational and social constructivist views for both personality traits and psychotherapy relationship points out the importance of intersubjectivity. Thus, the literature on the relational manifestations of sadomasochistic properties in psychotherapy from this perspective informs us about the co-construction of some relational dynamics. However, infor...
Attachment insecurity and restrictive engulfment in college student relationships: the mediating role of relationship satisfaction
Toplu-Demirtas, Ezgi; Murray, Christine; Sümer, Zeynep (Emerald, 2019-02-11)
Purpose Studies on restrictive engulfment (RE) - a subtype of psychological aggression in intimate relationships - have focused either on insecure attachment or relationship satisfaction, not both. Therefore, the purpose of this paper is to investigate relationship satisfaction as a potential mediator of the associations between anxious and avoidant attachment and RE perpetration among college students. Design/methodology/approach A sample of 322 college students (178 women, 137 men, and seven other gender-...
Prediction of Relationship Satisfaction through Perfectionism and Trust
Asıcı, Esra; Şensoy, Gözde; İkiz, Fatma Ebru (2019-01-01)
In current study, the predictive role of perfectionism and trust in romantic relationships in the relation satisfaction of college students was investigated. The participants were 325 college students who have had a romantic relationship. Data was collected by Relationship Assessment Scale, Perfectionism in Romantic Relations Scale, Dyadic Trust Scale and a questionnaire. Data was analyzed by mean, Pearson Correlation and multiple lineer regression analysis. According to the results, there was positive rela...
Emotional jealousy positively predicts relationship quality in fledgling (but not established) relationships
Öztekin, Hazal; Selçuk, Emre.; Department of Psychology (2019)
Romantic jealousy and attachment anxiety have been found to have negative associations with relational outcomes such as lower satisfaction, trust and commitment. Previous research investigated these associations mostly for longterm relationships, current study aimed to fill the gap regarding fledgling relationships and investigate the role of anxiety and jealousy at different stages of the relationship. Fledgling relationships which are uncertain by their nature may provoke anxiety and jealousy. Those jealo...
Romantik İlişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Empati ve Mental İyi Oluş Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2018-04-01)
The purpose of this study was to investigate the university students’ problem solving skills that they face in their romantic relationships in terms of on empathy and mental well-being levels of these individuals and some demographic variables. Data were collected from 284 female and 226 male, a total of 510 students studying at Recep Tayyip Erdoğan University in 2016-2017 academic year autumn semester. The personal information form designed by the researcher, Problem Solving in Romantic Relationship Scale ...
Citation Formats
G. Akkaya and T. Yılmaz, “Romantik İlişkide Görülen Obsesif Kompulsif Belirtiler ve Risk Faktörleri,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 376–395, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/65561/882836.