Boşanma Sürecinde Psikolojik Müdahaleler Üzerine Bir Derleme

2022-2
Sayan Karahan, Ayşegül
Bu derlemede boşanma sürecinde etkili uygulamalara temel oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla psikolojik müdahaleler betimsel düzeyde ele alınmaktadır. Bir kriz durumu olan boşanmanın eşler ve varsa çocukları üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Son yıllarda ise buna ek olarak yapıcı ve sağlıklı boşanma kavramlarından bahsedilmektedir. Boşanma oranlarındaki artış ile beraber boşanma sonrası yaşam düzenlemelerine destek ihtiyacı da artmaktadır. Ruh sağlığı alanında çalışanların boşanma sonrası uyum ile ilgili yetkin ve etkili uygulamalar oluşturabilmelerini desteklemek amacıyla boşanma sürecinde psikolojik müdahalelerin neler olduğu, nasıl yapıldığı ve bu müdahalelerin hangi koşullarda daha etkili olduğunu içeren bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Boşanma sürecindeki psikolojik müdahaleler, evliliğin sonlanması aşamasında aile üyelerinin olumsuz etkiler yaşamasını azaltmayı ve başa çıkma becerileri kazanmalarını desteklemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Boşanma sürecinde psikolojik müdahaleler boşanma aşamasındaki tüm aile üyelerine, eşler, ebeveynler ya da kardeşler gibi bir alt sistemi oluşturan aile üyelerine veya sadece bir aile üyesine yönelik olarak sunulabilmektedir. Boşanma sürecinde psikolojik müdahaleler; psikoterapi, arabuluculuk ya da psikoeğitsel programlar şeklinde verilebilmektedir. Psikoterapi yaklaşımında; bilişsel-davranışçı terapi, affetme terapisi, yas terapisi gibi farklı yaklaşımlar kullanılabilmektedir. Boşananlar arasındaki çatışmanın düzeyine göre kullanılabilecek yaklaşımlar farklılık gösterebilmektedir. Boşanma sürecinde psikolojik müdahalelerin ilkeleri, yaklaşımları, aşamaları özetlenmiştir. Boşanma sürecinde psikolojik müdahaleleri ele alan yurt dışı ve yurt içi araştırmalar ele alındığında bu alanda bir gereksinim olduğu görülmektedir. Boşanma sürecinde psikolojik müdahaleler alanında kontrollü ve boylamsal çalışmaların eksikliği, boşanma sürecinde psikolojik müdahalelere özgü spesifik eğitimlerin yetersizliği ve boşanma alanında etkililiğin değerlendirilirken nelerden etkilenebileceği konuları vurgulanmıştır. Boşanma sürecinde psikolojik müdahaleleri ele alan mevcut literatürdeki sınırlılıklar ele alınmış, daha ileri araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Suggestions

A comparison of written feedback and written plus verbal feedback methods in performance management
Erdemli, Cigdem; Somer, H. Canan; Bilgiç, Reyhan (2007-01-01)
The purpose of this study was to examine the effects of two different modes of feedback on the reactions of supervisors (raters) and subordinates (ratees) and also on the performance of the subordinates. Using a quasi-experimental design, 77 supervisors giving feedback and 71 subordinates receiving feedback participated in the study. Supervisors were assigned to either Written Plus Verbal Feedback Condition or Verbal Feedback Condition. After receiving a general performance appraisal training and a feedback...
A systematic review of the reliability of objective structured clinical examination scores
Brannick, Michael T.; Erol-Korkmaz, H. Tugba; Prewett, Matthew (2011-12-01)
CONTEXT The objective structured clinical examination (OSCE) is comprised of a series of simulations used to assess the skill of medical practitioners in the diagnosis and treatment of patients. It is often used in high-stakes examinations and therefore it is important to assess its reliability and validity.
Influence of a 3-week psychiatric training programme on attitudes toward mental illness in medical students
Arkar, H; Eker, D (1997-04-01)
The present study was carried out to assess the influence of psychiatric training, including direct patient contact, on attitudes toward mental illness. An experimental group consisting of medical students going through their 3-week training in psychiatry was compared with a control group going through training in ophthalmology. The psychiatric training involved direct patient contact and course work. Attitudes toward three different vignettes were assessed before and after training. Analyses showed that th...
Perceived Parenting Styles, Emotion Recognition and Regulation in Relation to Psychological Well-Being
Aka, B. Turkuler; Gençöz, Tülin (2014-05-03)
The purpose of the current study was to examine the link among perceived parenting styles, emotion recognition, emotion regulation, and psychological well-being in terms of obsessive-compulsive disorder and social anxiety symptoms. For the purpose of this study, 522 adults between the ages of 18 and 36 participated in the current study. Multiple regression analyses with split-sample validation method revealed that maternal rejection, emotion recognition, cognitive reappraisal and suppression were associated...
A Pathway Towards Subjective Well-Being for Turkish University Students: The Roles of Dispositional Hope, Cognitive Flexibility, and Coping Strategies
Muyan-Yilik, Mine; Demir, Ayhan Gürbüz (Springer Science and Business Media LLC, 2020-08-01)
The aim of the current study was to test a model that consisted of dispositional hope, cognitive flexibility, and coping strategies (avoidance, problem-focused coping, and seeking social support) towards subjective well-being of university students. The sample of the study included 1222 undergraduate students (601 females and 621 males) from a public university in Ankara, Turkey. In order to collect data, Dispositional Hope Scale, Cognitive Flexibility Inventory, Coping with Stress Scale, Positive and Negat...
Citation Formats
A. Sayan Karahan, “Boşanma Sürecinde Psikolojik Müdahaleler Üzerine Bir Derleme,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 88–111, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/96794.