Ortaokul Öğrencilerine Verilen Matematik Ev Ödevleri Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri

2022-04-01
Kaplan Can, Gözde
GELBAL, SELAHATTİN
Çalışmada ortaokullarda öğrencilere verilen matematik ev ödevlerinin özellikleri, ödevlere verilen geri bildirim türleri, ev ödevlerine aile katılımının nasıl sağlandığı ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin matematik ev ödevleriyle ilgili yaşadıkları zorluklar araştırılmıştır. Araştırma bir çeşitleme karma yöntem çalışmasıdır. Araştırmaya 563 ortaokul öğrencisi, 120 ortaokul matematik öğretmeni ve 10 veli katılmıştır. Çalışmanın verileri öğretmen ve öğrenciler için hazırlanan anketler ve öğretmenler ve velilerle yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri ve ki—kare testi, görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma bulguları matematik öğretmenlerinin haftada en az bir kez ödev verdiklerini ve öğrencilerin yarıdan fazlasının ödevlerine tavsiye edilen zamandan daha fazla zaman ayırdığını göstermektedir. Öğretmenlerin daha çok öğrenilen konunun pekişmesi gibi öğretimsel amaçlı ödevler verdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca kavramsal öğrenmeyi sağlayan ilişkisel anlama yerine, işlemsel anlamayı destekleyen alıştırma sorusuları ve çoktan seçmeli sorular türünde ödev verdikleri görülmüştür. Öğretmenlerin verdikleri ödevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol ettikleri fakat ödevlerin sınıf içinde tartışmaya açma veya yazılı bildirim verme gibi uygulamaları tercih etmedikleri belirlenmiştir. Aileler ve öğretmenlerin çoğunlukla veli toplantıları aracılığla iletişim kurduğu görülmüş, ailelerin ev ödevlerine destek türünde katılım sağladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin ödev yapmak istememeleri ise öğretmenlerin ve velilerin ortak sorunudur.
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF SCIENCE HOMEWORK SCALE FOR MIDDLE-SCHOOL STUDENTS
Taş, Yasemin; Sungur, Semra; Öztekin, Ceren (2016-04-01)
The aim of this study was to develop and validate Science Homework Scale (SHS) which assesses middle-school (grades 6-8) students' perceptions of teachers' homework practices and homework self-regulation in science. Students' perceptions of teachers' homework practices included homework quality and feedback on homework while students' homework self-regulation consisted of homework goal orientations (i.e. mastery, performance, and work-avoidance), homework strategy use (i.e. deep learning and management), an...
An investigation of pre service mathematics teachers views and reflections about elementary mathematics classes instructional issues
Doğan Coşkun, Sümeyra; Işıksal Bostan, Mine; Koç, Yusuf (2013-01-01)
The purpose of this study was to investigate the nature of changes in pre-service mathematics teachers’ views and reflections about instructional issues in elementary mathematics classes as they progress in teacher education program. For this aim, 19 preservice mathematics teachers, making their observations in their cooperating schools for 3 months, wrote and submitted their reports. The reports were analyzed via content analysis. The results indicated that although there was commonality in the views and r...
Exploring middle school mathematics teachers’ treatment of rational number examples in their classrooms : a multiple case study
Avcu, Ramazan; Haser, Çiğdem; Department of Elementary Education (2014)
The purpose of this study was to explore middle school mathematics teachers’ treatment of rational number examples in their seventh grade classrooms. The data were collected from four middle school mathematics teachers who were teaching in different public schools in Aksaray during the fall semester of 2013-2014 education year. Data were mainly based on classroom observations, post lessons interviews, the student textbook and the middle school mathematics curriculum. The analysis of data revealed that teach...
Investigating middle school mathematics teachers‟ mathematical knowledge for teaching algebra: a multiple case study
Girit, Dilek; Akyüz, Didem; Department of Elementary Education (2016)
The aim of this study was to examine middle school mathematics teachers’ mathematical knowledge for teaching generalization of patterns and operations with algebraic expressions in planning and implementing processes. Data were collected from two middle school mathematics teachers who worked in the same public school throughout the instruction of algebra unit at 7th grade. In data collection process, lesson plans prepared by the teachers, pre-observation interviews, observations, field notes, and post-obser...
Middle school mathematics teachers’ perceptions of inclusion and their use of teaching strategies in basic arithmetical operations and problems
Gülden, Berna; Akyüz, Didem; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2019)
The aim of this study is to examine the perceptions of middle school mathematics teachers about inclusion and their teaching strategies in basic arithmetical operations and problems. In addition, the other purpose is to investigate opinions of middle school mathematics teachers about touch point, concrete-representational-abstract (CRA) and virtual-representational-abstract (VRA) strategies. The study was carried out in the 2018-2019 academic year in a middle school in Küçükçekmece, Istanbul with six mathem...
Citation Formats
G. Kaplan Can and S. GELBAL, “Ortaokul Öğrencilerine Verilen Matematik Ev Ödevleri Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri,” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 23, no. 1, pp. 863–922, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1628831.