Kentsel Dönüşüm Sürecinde İklim Odaklı Yaklaşımlar: (Ankara) Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Alanı

2022-05-18
Çakmaklı, Ayşem Berrin
Baş Bütüner, Funda
Karakadılar, Ahmet Can
Deniz, Esra
7. Kent Araştırmaları Kongresi

Suggestions

Evaluation of sustainability performance of urban regeneration projects: the case of the north entrance of Ankara urban regeneration proect
Korkmaz, Cansu; Balaban, Osman; Department of City and Regional Planning (2015)
Since the 1980s, many urban regeneration projects have been implemented in different kinds of urban areas, such as city centers, housing areas, old-industrial and harbor sites, historical heritage sites. During the last two decades, following the growing attention on urban sustainability, the link between sustainable development and urban regeneration has been strengthened. Urban regeneration projects are attempted to be integrated with social, economic and physical principles of sustainable development. Al...
An agent-oriented approach to the analysis of urban transformation process: Ankara-Dikmen Valley within the context of sustainable urban development
Türker-Devecigil, Pınar Aypek; Şenyapılı, Tansı; Department of City and Regional Planning (2003)
Urban Development Projects And The Construction Of Neo-Liberal Urban Hegemony: The Case Of İzmir
Penpecioğlu, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-6-1)
Son 30 yıllık süreçte neo-liberalizme eklemlenmiş bir çok ülkede, büyük ölçekli kentsel projeler (BKP’ler) başat bir girişimci kentsel siyasa mekanizması haline gelmektedir. Mekanın üretiminde hegemonik bir güç inşa eden BKP’ler ile; merkezi iş alanları, turizm merkezleri, korunaklı ve lüks konut alanları ve alışveriş merkezleri gibi “neo-liberal kentleşme” mekanları üretilmektedir. BKP’ler “mekan üretiminin hegemonik projeleri” olarak yalnızca sermaye birikim ilişkilerinin yeniden üretilmesinde değil; aynı...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Urban transformation process: Ulus historcial city center planning project
Osmançavuşoğlu, Atanur; Günay, Baykan; Department of City and Regional Planning (2006)
This thesis, firstly, examines the main characteristics of comprehensive and strategic spatial planning and by comparing both planning understandings indicates that strategic spatial planning is thought as more suitable to the demands of both developing and developed countries in the contemporary era. Then, the main argument of the thesis is presented as Ulus Historical Center Conservation and Improvement Plan is an example of a strategic plan prepared for the purposes of conservation (development). In conf...
Citation Formats
A. B. Çakmaklı, F. Baş Bütüner, A. C. Karakadılar, and E. Deniz, “Kentsel Dönüşüm Sürecinde İklim Odaklı Yaklaşımlar: (Ankara) Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Alanı,” presented at the 7. Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97700.