"The earth didn't want it:" Unruly Ecology as Counter-Memory in A Passage to India

Download
2022-06-01
Özgürlük temelli bir potansiyel barındırmalarına karşın, karşı-bellek çalışmaları çoğunlukla insan-merkezlidir, zira bu çalışmalarda temel referans noktası olarak ‘insan’ kategorisi ele alınır. Hem Michel Foucault hem de maddeci ekoeleştiri ve posthümanizm gibi çağdaş yaklaşımlar bellek kavramını hali hazırda insan ve insandışı unsurların arasındaki dolanıklı ilişkiler bütünü olarak görür. E. M. Forster’ın Hindistan’a Bir Geçit romanı Hindistan ekosistemindeki insandışı unsurların sömürgeciliğe karşı geliştirdikleri sayısız karşı-bellek direnişini betimlemesi bakımından böyle bir bellek okumasına olanak verir. Batı felsefesindeki insan merkezli eyleyicilik tanımı romanda insandışı aktörleri de vurgulayarak yeniden ele alınır. Günlük yaşamın işleyişinde her an kendilerine yer açabilen bu eyleyici aktörler, insanın özerk ve hür irade sahibi olduğu inancıyla nesneler dünyasını hiyerarşik çizgide şekillendirmeyi amaçlayan insan-merkezli düşünce biçimini tersyüz eder. Post-antroposantrik yaklaşım ve karşı-bellek birlikteliği bu bakımdan özgün bir okuma fırsatı sunar çünkü bu yolla insanın ayrıcalıklı konumunun sadece ‘şu anda’ değil gezegenin geniş hafızasında da sorgulanması olanağı doğar. Bu kuramsal birliktelikten hareketle ortaya çıkan bu çalışma, romandaki insandışı aktörlerden gelen karşı-bellek direnişlerine odaklanmayı amaçlar ve sonuç kısmında Michel Foucault, Karen Barad ve Serenella Iovino’nun eserlerinden esinle, karşı-bellek çalışmalarına yeni bir kavram – karşı-bellek iç-eylemleri- sunar.
Septet: A Journal of Humanities and Social Sciences

Suggestions

"I do not have to love them, I'm just interested in their language': preparation for a study abroad period and the negotiation(s) of intercultural competence
Çiftçi, Emrullah Yasin; Karaman, Abdullah Cendel (2018-01-01)
Yurtdışı eğitim olanakları yükseköğretim öğrencilerinin gelişimlerine önemli katkılarda bulunabilir. Fakat, katılımcıların uluslararası hareketlilik döneminden önceki hazırlık deneyimleri ve gelecek odaklı düşünce örüntüleri bu tür programlardan kazanılabilecek edinimlerin niteliğini etkileyebilir. Bu çalışma, bu sebeple, İngiltere'de dört aylık bir süreç için eğitim almayı seçen Türk İngilizce öğretmen adaylarının hazırlık deneyimlerini incelemiştir. Bu çalışmada, yorumlayıcı bir fenomenolojik analiz yönte...
Edmund Burke’de Yüce ve Jouissance, Lacancı bir okuma
Birlik, Nurten (Akdeniz University; 2018-05-18)
Burke’çü anlamda yüce, şiir kişisinin, doğada gördüğü tekil nesnelere odaklanıp bu nesnelerin arkasında yatan bütüncül metafizik yapının izlerini görebilme ya da doğada görülen nesneler aracılığıyla aşkınlığı deneyimleme çabası olarak tanımlanabilir. Bu deneyim aynı zamanda modernitede, ampirizm ve pozitivizm ile birlikte ortaya çıkan insan ve doğa kategorilerini epistemolojik bağlamda sorunsallaştırır çünkü ikisi arasında oluşmuş kopukluğu gidermeye hizmet eder. Bu bildiri odak noktası ...
(Re)production of industrial terrain vague: The case of the national textile factory in Adana
Güldal, Gözde; Uzun, Cemile Nil; Department of City and Regional Planning (2020-7)
In this thesis it is aimed to reveal a value model that can be referred to be able to reevaluation of the abandoned industrial assets which are industrial heritage, in the urban context. The main purpose is to construct a holistic approach for preservation and improvement of the abandoned industrial assets. In accordance with this purpose, the situation of abandoned industrial assets is expressed as industrial terrain vague, because of their values in the historical process in one hand and their obsolescenc...
Reading Vulnerabilities through Urban Planning History: An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case from Turkey
ORHAN, Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
Agglomeration of urban population, inadequate institutional capacity, unplanned urbanization, dense built environment, and industrial concentration are considered as the main causes of urban vulnerabilities against encountered disturbances. Planning decisions which regulate these factors are expected to make contribution to safer urban and social contexts and resilience of cities. However, in developing countries such as Turkey where disaster management is not an integrated part of urban planning process, p...
Being dissimilar but feeling entitative at the same time: The moderating role of diversity beliefs
Dindar, Nefide; Acar, Feride Pınar; Department of Business Administration (2022-8)
The purpose of this study is to investigate the moderated indirect effect of demographic dissimilarity (gender, nationality and informational dissimilarity) on incivility, citizenship behavior, emotional conflict, satisfaction with group and perceived performance through entitativity in which diversity beliefs is a moderator. To test the hypotheses, data were acquired from 94 undergraduate students registered to the Organizational Behavior class of Business Administration Department at Middle East Technical...
Citation Formats
R. Çimen, ““The earth didn’t want it:” Unruly Ecology as Counter-Memory in A Passage to India,” Septet: A Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 1, no. 1, pp. 28–47, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/97702.