Sektörlerin Rekabet Gücünü Artırarak Bölgesel Kalkınmaya Destek: Hand Made in Hatay Projesinde Mobilya Tasarımı Çalışmaları

2016
Akan, Sezgin
Mobilya üretiminde teknolojik gelişmelerle birleşen yeni iş modelleri, global ölçekte tasarım, seri üretim ve pazarlama yapan firmalara pazar hakimiyeti sağlamaktadır. Buna rağmen, üst ve orta gelir grubundaki tüketicilerin, kaliteli, sürdürülebilir, üreticinin ve yörenin izlerini taşıyan mobilya arayışı sürmektedir. Geleneksel yöntemlerle üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücü, tasarım odaklı ürün geliştirme, pazarlama ve üretim destekleriyle artırılabilir ve niş pazarlar yaratılabilir. Bu bildiride Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Hand Made in Hatay projesinin mobilya tasarım süreçleri, çıktıları ve rol model firmaların görüşleri paylaşılacaktır. Kurumsal kimlik ve katalog çalışmalarıyla devam edecek proje, medya paylaşımlarıyla desteklenerek, profesyonel kullanıcı ve tüketici nezdinde Hatay mobilyası farkındalığı ile yeni pazarlar yaratmayı hedeflemektedir.

Suggestions

Nesnelerin İnterneti'nde Veri Bütünlüğü için Blok Zincir Mimarisi
Angın, Pelin; Bayansar, Furkan; Tabak, Ali Ilteriş(2018-12-31)
Akıllı ortamlar yaratmak için fiziksel ve sanal nesnelerin bağlantısını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), ağ altyapıları ve akıllı cihazlardaki ilerlemelerle son on yılda büyük bir ivme yakalamıştır. Sadece Avrupa Birliği içindeki IoT bağlantılarının 2020 yılına kadar 6 trilyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. IoT'nin ekonomik ve toplumsal faydalarına rağmen, ortaya çıkardığı güvenlik sorunları bu teknolojinin daha geniş kabulü önünde engel teşkil etmektedir. IoT'daki çeşitli nesne türleri arasındaki bağl...
Multifocal LIDAR Systems
Ürkmen, Koray; Yüce, Emre; Department of Micro and Nanotechnology (2022-8-29)
LIDAR systems are commonly used in automation applications, autonomous vehicles, military systems, and other new application areas that are increasingly expanding with the recent developments in LIDAR technology. LIDAR systems are used for getting 3 Dimensional information about the target which is very important for most of the advanced systems and algorithms that are used for the recognition and identification of objects. The most well-known distance measurement techniques for LIDAR systems are the direct...
Critical analysis and evaluation of hospital main entrances according to design and performance criteria in the case of Turkey
Karakurt, Ayşin Sevgi; Erman, Ercüment; Seren, Berrak; Department of Architecture (2003)
The entrance space of a hospital has formed an effective period of hospital life since it has reflected the scope and the image of the entire facility. Therefore it has directly influenced by the new formation of healthcare facilities on preserving and growing role of the community health instead of threatening the illnesses. Since entrance space is apart from the other spaces in the facility that has shaped by the restrictive nature of the medical technology, the space most efficiently implement these new ...
Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitime Yönelik Deneyimleri, Geliştirdikleri Dirençler ve Başa Çıkma Stratejileri
Yılık, Mehmet Ali (null; 2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden çevrim içi eğitime geçen üniversite öğrencilerinin bu değişime ilişkin deneyimlerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin bu değişime karşı geliştirdikleri direncin kaynakları ile değişime dirençlerinin üstesinden gelme stratejilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma, bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji (olgubilim) olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’deki iki...
Iot Odaklı İnovasyon ve Tasarım Çalıştayı
Dalcı, Mustafa; Aras, Caner (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştay, katılımcıların IoT bir ürüne ve servise yönelik fikirler geliştirmelerini destekleyici uygulamalar yürütmeleri üzerine kurgulanmıştır. Temelde elimizde, görevlerden ve IoT teknolojisinin geribildirim verme ve etkileşim biçimleri gibi tasarım odaklı uzantılarından oluşan kartlar bulunuyor. Katılımcılara rastgele bu kartlardan seçtirerek, onları, verdiğimiz görevleri yerine getiren bir ürün fikri ortaya çıkarmaya teşvik ediyoruz. Bu yolla, fikir üretme sürecini eğlenceli ve çizimlerle desteklenir ha...
Citation Formats
S. Akan, “Sektörlerin Rekabet Gücünü Artırarak Bölgesel Kalkınmaya Destek: Hand Made in Hatay Projesinde Mobilya Tasarımı Çalışmaları,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 143, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.