Hide/Show Apps

Nesnelerin İnterneti'nde Veri Bütünlüğü için Blok Zincir Mimarisi

2018-12-31
Angın, Pelin
Şimşek, Gökhan
Bayansar, Furkan
Tabak, Ali Ilteriş
Akıllı ortamlar yaratmak için fiziksel ve sanal nesnelerin bağlantısını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), ağ altyapıları ve akıllı cihazlardaki ilerlemelerle son on yılda büyük bir ivme yakalamıştır. Sadece Avrupa Birliği içindeki IoT bağlantılarının 2020 yılına kadar 6 trilyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. IoT'nin ekonomik ve toplumsal faydalarına rağmen, ortaya çıkardığı güvenlik sorunları bu teknolojinin daha geniş kabulü önünde engel teşkil etmektedir. IoT'daki çeşitli nesne türleri arasındaki bağlantılar, otomatik olarak gerçekleşen geniş bir bilgi alışverişinin yapılmasına olanak tanır. Bu bağlantılar her nesnenin diğerlerinin davranışını etkilemesi ve kullanıcının farkındalığı olmadan veri gizliliğinin ve bütünlüğünün ihlal edilmesi de dahil olmak üzere, kritik sistemlerin işleyişini etkileyecek saldırılarda kullanılabilmektedir. IoT özellikli cihazlar kullanılmaya başlandıkları son birkaç yıl içerisinde bile bilgisayar korsanlarının yararlanacağı büyük bir saldırı yüzeyi yaratmıştır. Bu projenin amacı, IoT'de veri bütünlüğü teyiti sorununu gidermek için, IoT uygulamaları ve cihazlarının doğasına ve bağlamına uyarlanabilen, merkezi olmayan bir veri güvenliği çerçevesi oluşturmaktır. Güvenlik mimarisinin tasarımı, Avrupa Komisyonu'nun insan merkezli IoT güvenlik hedeflerini, gizlilik ve veri koruma ilkelerini dikkatli bir şekilde değerlendirecek ve kapsamlı bir veri güvenliği modeli sağlamayı hedefleyecektir.