Iot Odaklı İnovasyon ve Tasarım Çalıştayı

2018
Dalcı, Mustafa
Aras, Caner
Çalıştay, katılımcıların IoT bir ürüne ve servise yönelik fikirler geliştirmelerini destekleyici uygulamalar yürütmeleri üzerine kurgulanmıştır. Temelde elimizde, görevlerden ve IoT teknolojisinin geribildirim verme ve etkileşim biçimleri gibi tasarım odaklı uzantılarından oluşan kartlar bulunuyor. Katılımcılara rastgele bu kartlardan seçtirerek, onları, verdiğimiz görevleri yerine getiren bir ürün fikri ortaya çıkarmaya teşvik ediyoruz. Bu yolla, fikir üretme sürecini eğlenceli ve çizimlerle desteklenir hale getirmeyi hedefiyoruz. Çalıştay sonucunda, somut ürünlere ve servislere dönüşebilecek prototipler çıkartabileceğimiz fikirler oluşturulmasını amaçlıyoruz.

Suggestions

Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneğ
Akdeniz, Aysun Ateş; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Trendler günlük hayatta sosyal medya ve benzeri mecralar aracılığıyla popüler kültürün sıkça telaffuz ettiği bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ün kazanmış trend araştırmacılarının davet edildiği etkinlikler ve yapılan iş birlikleri göstermektedir ki Türkiye’de endüstriyel ürün tasarım sektöründe önde gelen firmalarda da trend araştırmaları önem kazanmaktadır. Dünya genelinde de, ticari alanda birçok trend araştırma şirketi bulunmakta ve bu şirketler trendler üzerine yazılı kaynaklar üretmekte...
Çalıştay 8. Dijital Ürün Tasarımı: Haber Etkileşiminde Sanal Gerçeklik Deneyimi
Ünaler, Gizem; Utku Küngör, Eda; Öztopkara, Mert; Can, Ahmet Ozan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Çalıştay sanal gerçeklik (VR) cihazlarıyla deneyimlenen haber içeriklerinde hangi tür yaratıcı fonksiyonlar üretilebileceği üzerine yapılmıştır. Katılımcılardan içerikten bağımsız olarak, VR ile haber deneyimleyen okuyucular için, yeni etkileşim fonksiyonları (yorum yapma, yorum okuma, paylaşma, vb.) tasarlamaları istenmiştir. Bütün dünya VR tüketime geçerken, oyun dışı sektörlerden biri olan habercilik alanını deneyimleme şansı bulan katılımcılar, kullanıcı deneyimi araştırma yöntemlerini, dijital ürün tas...
Elektrikli Ev Aletleri Sektöründe Sürdürülebilirlik İçin Tasarım: Kaynakların Verimli Kullanımı ve Ürün Bakımı ve Onarımı Konularında Tasarımcı ve Üretici Yaklaşımlarının ve Farkındalığının Anlaşılması
Bakırlıoğlu, Yekta; Turhan, Senem; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Çevreye uygun çözümleri yaygınlaştırmak için yaşam döngüsü analizi (life cycle assessment) odaklı eko-tasarım yaklaşımları ürün tasarımı ve üretimi alanlarında öne çıkar. Ancak bu gelişmeler, tüketim ve kullanıcı alışkanlıkları düşünüldüğünde elektronik atık ve kaynak tüketimini ve ilgili olumsuz sosyal ve çevresel etkileri azaltamaz (Cooper 2010). Tasarım ve sürdürülebilirlik alanında yapılan çeşitli çalışmalara rağmen, daha da kısa ömürlü ürünler üretilmeye devam edilmekte ve bu durum mevcut tüketim alışk...
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Halletmek: Gündelik Hayattan Bir Tasarım-Üretim Envanteri
Horsanalı, Nur; Altay, Can; Öz, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar, bir probleme veya ihtiyaca çözüm bulmak için araştırma, analiz, kavram haritaları, eskizler ve maketleri kapsayabilen uzun süreçler izliyor. İstanbul bağlamında, özellikle sokakta bunun tam tersine problemlerin kullanıcılar tarafından, sezgisel yollarla ve eldeki kısıtlı kaynaklarla çözüldüğünü gözlemliyoruz. Nesneler, oluşan bir ihtiyaca çözüm bulmak üzere tamir ediliyor, adaptasyon ya da tadilattan geçiyor, eklemleniyor ve sorunlar hallediliyor. Özellikle ürün tasarımı alanının, gündelik hay...
Citation Formats
M. Dalcı and C. Aras, “Iot Odaklı İnovasyon ve Tasarım Çalıştayı,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 664, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.