Ortaokul Matematik Derslerinde STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

2017-11-01
KURTULUŞ, AYTAÇ
AKÇAY, AHMET OĞUZ
Karahan, Engin

Suggestions

Ortaokul Matematik Derslerinde STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri
KURTULUŞ, AYTAÇ; AKÇAY, AHMET OĞUZ; Karahan, Engin (2017-10-28)
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve Doğrulama Becerilerinin İncelenmesi
Haser, Çiğdem; Kaplan Can, Gözde; Dilberoğlu, Merve(2015-12-31)
Bu çalışmada, 3. ve 4. sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının cebir ve geometri alanlarında matematiksel ispat yapma ve verilen bir argümanın doğru ve tam bir matematiksel ispat olup olmadığını değerlendirme becerileri incelenecektir. Ayrıca öğretmen adaylarının matematiksel ispat ve doğrulama algıları araştırılacak ve karşılaştırılacaktır. Elde edilen sonuçların ilköğretim matematik eğitimi alanında yetiştirilen öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi ve matematik eğitimi pedagojik alan bilgisi...
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri
Boz Yaman, Burçak; Bulut, Safure (2017-07-01)
Bu araştırmada 5-8. sınıflar matematik öğretmenlerinin tahmin becerisi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Farklı ilköğretim matematik dersi öğretim programlarında çeşitli deneyimlere sahip yedi öğretmen ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tahmin tanımı, tahmin becerisinin çeşitleri, tahmin becerisi için kullanılan stratejiler, sınıf içi/dışı uygulamalar, tahmin öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve t...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Matematik Derslerinde Kullandıkları Çoklu Temsiller
Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (2021-07-09)
Problem DurumuGünümüzde COVID-19 pandemisi sebebiyle birçok ülke gibi ülkemizde de 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar döneminden itibaren yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmiştir. Öğretmen ve öğrenci etkileşimi açısından bakıldığında uzaktan eğitim senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamansız) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Senkron eğitim farklı mekânlarda bulunan öğrenci ve öğretmenleri aynı zaman diliminde bir araya getiren, öğrencilerin soru sorup, birbirleri ile tartışabildiği san...
Ortaokul Fen Bilgisi Dersleri için Deney Aletleri: MEB Ders Aletleri Yapım Merkezi ve Nesibe Aydın Eğitim Kurumları İşbirliğiyle
Hasdoğan, Gülay Fatma; Töre Yargın, Gülşen (2021-06-01)
This project was carried out at Middle East Technical University, Department of Industrial Design in collaboration with Turkish Ministry of Education Course Equipment Production Center and Nesibe Aydın Educational Institutions, during the 2020-2021 Spring semester, as part of the ID202 Industrial Design II course. In this project, students were expected to work in teams to design experiment equipment for science education in secondary schools (5th, 6th, 7th and 8th grades) by considering possible scenarios ...
Citation Formats
A. KURTULUŞ, A. O. AKÇAY, and E. Karahan, “Ortaokul Matematik Derslerinde STEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri,” Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 4, pp. 354–360, 2017, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/40.aytac_kurtulus.pdf.