Ankara “Yeni Şehir”in Kuruluşu: “Erken Cumhuriyet Konutu”nu Anlamak

2022-6
Cengizkan, Ali
Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933 sergi ve kitap çalışması, erken Cumhuriyet mimarlığı üzerine, özellikle de Ankara ve dönemin mimarisi konusunda çok farklı yönlerden açılımlar getirdi. Dönemin yeni Ankara’sı olan Yeni Şehir’in fotoğraflarla temellendirilerek modellenmesi, bu sırada 1300’e yakın çok özgün sayıda fotoğraf, hava fotoğrafı ve sınırlı da olsa döneme ilişkin mimari proje çizimlerinden yararlanılması, özelde Ankara’daki 350 yapılık Yeni Şehir bölgesine, genelde bütün Türkiye’de söz konusu 1923-1933 on yılına bakışta yenilikler getirdi. Türkiye’de kent konutu, yeni kent bölgeleri ve mahallelerinin eklenmesi konusunda, mimari tasarım, yapı üretimi, bu üretimin bileşenleri üzerine yeniden düşünmek zorunluk oldu. Makale, söz konusu çalışmanın açtığı yeni yolda bilinenlerin yeni bilgilerle birleştirilmesini, dönemin özellikle konut sektörünü yönlendiren tasarımcı mimarların etkinlikleri yanı sıra, inşaat altyapısı, teknolojisi, inşaat malzemesi ve inşaat işgücü alanında bulgulanan verilerin gözden geçirilerek değerlendirilmesini amaçlıyor. Şehrin yeni bölgeler açılarak gelişmesi, bir yandan onu yönetenlerin tarihsel, yönetsel ve ekonomik açıdan sınırlarına ve kültürel birikimleriyle entelektüel kapasitelerine ilişkin bilgi verirken, diğer yandan toplumun beklenti ve kültür-gelenek alışkanlıklarını anlamamıza yardımcı oluyor.

Suggestions

The Residential architecture of ankara during the 1920s: the housing types in the settlement zones of the new capital city
Avcı Hosanlı, Deniz; Altan, Tomris Elvan (2018-12-01)
The focus of this paper is the residential architecture of the capital city Ankara during the 1920s, which is investigated as part of the development of the city after the foundation of the Turkish Republic. It initially defines the main settlement zones of contemporary Ankara that transformed and were formed in relation with the contemporary development plans implemented to direct the urban growth. The construction of new single houses and apartments as the main housing types of the period in the defined s...
The production of a mise en scene for a nation and its subjects: Clemens Holzmeister et al. in the Ministries Quarter for Ankara, Turkey
Cengizkan, Ali (Informa UK Limited, 2010-01-01)
The Ministries Quarter, the MQ, in Ankara, the capital of Turkey, is a very interesting case for modern planning and architecture, conceptualised and developed in the first quarter of the twentieth century. As with other governmental centres and administrative hubs, it was attributed the mission of representing the political power of the newly born nation, facilitating physical, symbolic, cultural and historic channels of producing meaning. However, the successive intervention and involvement of architects,...
From Praise to Condemnation: Ottoman Revivalism and the Production of Space in Early Republican Ankara
Basa, İnci (2015-07-01)
This article observes how architectural practice and symbolic appropriations interconnectedly produced space in 1920s' Ankara, the new capital of the new Republic of Turkey. The once magnificent and powerful Istanbul, capital of the Ottoman Empire, had its centuries long authority removed to disassociate the country from corporeal memories of its Ottoman past. The old capital was associated both with imperial and Islamic characteristics, and the republicans aimed to build a capital that spatially represente...
The Role of the Train Station in the Image Formation of the Early Republican Ankara
Sak, Segah; Basa, İnci (2012-07-01)
Depending on the assumption that buildings play the fundamental role in the formation of cities and their image, this study investigates the contribution of the Train Station to the formation of Ankara and its image in the early years of the Turkish Republic. The spatial entity of the station reflected the intended modern identity of the new state. Orienting the movement and development within its setting, the building constituted an indispensable element of the structure of the city. It acted as an immedia...
The formation of a modern city: Antalya, 1920s-1980s
Bölükbaş Dayı, Esin.; Altan, T. Elvan.; Department of History of Architecture (2019)
This dissertation examines the place of the concept of “local” in architectural historiography by focusing on the modernization process of Antalya. The analysis of the process is realized within two major contexts. On the one hand, the “peripheral” position of Antalya in canonic historiography is discussed in the frame of center-periphery relations and central-local actors; on the other hand, the developments both in the city center and its hinterlands are examined through the dualities of rural and urban, ...
Citation Formats
A. Cengizkan, “Ankara “Yeni Şehir”in Kuruluşu: “Erken Cumhuriyet Konutu”nu Anlamak,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. Volume 39, no. Issue 1, pp. 23–56, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2022102.pdf.