Hikaye Okuma ve Farklı Materyaller Kullanarak Hikaye Anlatma Teknikleri

2021-01-01

Suggestions

Space as protagonist in the narrative of the Iliad
Güner, Havva Gizem; Güven, Suna Naziyet; Department of Building Science in Architecture (2017)
This thesis examines the storytelling of the Iliad of Homer through the spaces that are narrated within the epic. It investigates how through elaborate characterization, these spaces become protagonists in the narrative. Having identities of their own, the spaces of the Iliad occupy a significant part of the textual narration, in constant dialogue with the heroic characters. The multifaceted perceptions of space that are closely intertwined with the plot pave the way to the performance of spatial politics a...
The functions of storytelling practices: current storytelling nights in İstanbu
İnam, Dilara; Zırh, Besim Can; Department of Sociology (2017)
The article studies current storytelling practices in Istanbul consisting of continuities and the change of the storytelling practices and thereby reflect a hybrid structure. This hybrid structure of the storytelling performances is evaluated under the discussion of context and text. In this discussion, the transmission of storytelling towards the market and consumption separates the text from its context. The paper defines and locates the current storytelling nights among these discussions. Focusing on the...
Proje Tabanlı Çoklu Ortam Tasarımı Süreci̇nde Öğreti̇m Tasarımı Beceri̇leri̇ni̇n Geli̇şi̇mi̇ni̇n Araştırılması
Karakuş Yılmaz, Türkan; Çağıltay, Kürşat (2016)
Öğretim tasarımı, hızla büyüyen, değişen ve gelişen bir alan olup, öğretim tasarımcılarının eğitimi de çok yönlü, gerçek hayatla uyumlu, sürece odaklı ve güncel bir eğitim anlayışı gerekmektedir. Bu durum çalışmasında, yoğun bir tasarım süreci içeren çoklu ortam tasarımı dersini alan, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin, öğretim tasarımı alanı ile ilgili elde ettikleri kazanımlar incelenmiştir. Bir öğretim dönemi boyunca, iki projeyi kapsayan tasarım dersinde her iki p...
Grafik Tasarımın Dijital Evrimi
Özgen Koçyıldırım, Dalsu (2015-04-01)
Hayal Kurmak, Sergi Kurmak… “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-33”
Zelef, Mustafa Haluk (2020-01-01)
Citation Formats
R. Olgan, Hikaye Okuma ve Farklı Materyaller Kullanarak Hikaye Anlatma Teknikleri. 2021.