Post-Kemalizm ve Laiklik: Bir Eleştiriyi Yeniden Düşünmek

2022-07-01

Suggestions

The relation between nationalism and development: the case of the Yön-Devrim movement in 1960's
Musluk, Coşkun; Kibaroğlu, Ayşegül; Department of International Relations (2010)
Nationalism has long been a subject of discussion in the literature on development. It has been discussed whether nationalism is indispensable or not on the way to modernity and development. Third World nationalism and revolution from above emerged as key concepts within these discussions. Nationalism was brought forth in many Third World countries as an understanding, which is thought to facilitate paving the way for development, as it imagines a nation based on integrity. The stance that Yön (1961-1967) a...
Between Pan-Arabism and regionalism : mapping nationalist discourses during Hafez Al Assad era in Syria
Kara, Melike; Özdalga, Elisabeth; Department of Sociology (2007)
The main purpose of this thesis is to explore the oscillation between different identities and nationalist discourses during Hafez Al Assad era in Syria. Syrian Arab Republic has been facing with an identity crisis ever since its independence due to several dynamics. Throughout the decades, there emerged several different self-images of Syrians. The major clash subsists between loyalty to Arabness and Syrianness. In order to find out the perceptions of politically relevant elites concerning this clash and t...
Adalet, Toplumsal Tabakalar ve Hareketlilik üzerine bir Araştırma
Turan, Şeref Halil(2018-12-31)
Dünyada ve ülkemizde eğitim, gelir dağılımı ve tüketim olanakları açısından adalet felsefe ve sosyal bilimler için her zaman önemini koruyan bir konudur. Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik (social mobility), “adalet” tartışmalarının kapsamında düşünüldüğünde, başlangıcından bu yana felsefenin gündeminin başlıca konularından biridir. Projenin amacı, Türkiye’de toplumsal tabakalar ve hareketlilik görüngülerini, felsefe ve sosyal bilimler çerçevelerinden kuramsal ve görgül (ampirik) yöntemlerle irdelemek v...
AKP ve Kadın: Teşkilatlanma, Muhafazakarlık ve Türban
Tür Küçükkaya, Özlem; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe (2006-01-01)
Mikro-finansallaşma, Devlet ve Kriz: Meksika Örneği
Topal Yılmaz, Aylin(2017-12-31)
Bu araştırma çerçevesinde 1)IMF, Dünya Bankası ve İnteramerican Kalkınma Bankasının mikro-finans konusuna ilişkin yayınladığı yayınlar incelenecek. 2) Meksika Devletinin mikro-finans sektörüne ilişkin izlediği politikalardaki kopuşlar ve süreklilikler takip edilerek bir dönemleme yapılmaya çalışılacak.3) Meksika’da yapılacak saha çalışmasıyla hem devlet politikalarının şekillenmesinde etkili olan bürokratlar ve siyasetçilerle hem de mikro-kredi bankalarının temsilcileriyle görüşülerek, bu politikaların hang...
Citation Formats
Z. A. Çıtak Aytürk, Post-Kemalizm ve Laiklik: Bir Eleştiriyi Yeniden Düşünmek. 2022.