AKP ve Kadın: Teşkilatlanma, Muhafazakarlık ve Türban

2006-01-01
Citation Formats
Ö. Tür Küçükkaya and Z. A. Çıtak Aytürk, “AKP ve Kadın: Teşkilatlanma, Muhafazakarlık ve Türban,” pp. 259–274, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86216.