Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler ve Çevre Sorunları

2022-02-01

Suggestions

Az Gelişmiş Ülkelerde Kırsal Alanlara Yönelik Güncel Bölge Planlama Yaklaşımları
Dericioğlu, K. Taylan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
In response to dualistic consequences of traditional development strategies, the Third World countries and the international development organizations have, over the past decade, intensified their search for alternative development policies. It was the common conviction that so-called trickle down effects of growth oriented development approaches have reached the large majority of the poor population and backward regions only to a limited extent. In order to overcome the shortcomings of trickle down effects...
Azgelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler ve Çevre Sorunları
Keskinok, Hüseyin Çağatay (İmge Kitabevi, 2016-12-01)
Günümüzde, "sorumluluk" kavramının özünde, tüzel öğelerden etik öğelere doğru bir kayma olduğu gözleniyor. Bu değişmenin en çarpıcı örneklerine çevre sorunları alanında rastlıyoruz. Duyarsızlıktan saldırganlığa kadar uzanan geniş bir davranış yelpazesi içinde değişen insan etkinliklerinin sonucu olarak, kent ve çevre değerleri bütün dünyada yok olup gitme tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş durumda. Çarpık, sağlıksız ve düzensiz kentleşmeye yön veren bencil davranışların faturası tümüyle insanlığın omuzlarına...
Network attack classification with few-shot learning methods
Tüzün, İsmail; Angın, Pelin; Department of Computer Engineering (2022-9-14)
As the number of devices using the Internet increases, the network attacks that these devices are exposed to also diversify. Identifying network attack types from network packets is important to prevent the damage of the attack and to minimize it in cases where it cannot be prevented. Classical machine learning methods and deep learning methods need a lot of data to get successful results. Unfortunately, preparing and labeling large amounts of data is costly in current conditions. This cost is mostly due to...
61 Sürdürülebilir ve İklime Duyarlı Kentler İçin Planlama ve Tasarımda Yeşil Altyapının Rolü
Gedikli, Bahar (2021-09-10)
Children's Home Environments In Three Socio-Economic Status Groups In Ankara
İmamoğlu, Vacit (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Ankara'da devlet ilkokullarının birinci, üçüncü ve beşinci sınıflarında okuyan, alt, orta ve ust sosyo-ekonomık-duzey (SED) içinden 207 çocuğun konut ve yakın çevresi yedi mimar tarafından incelenmiştir. İncelemede bu amaç için geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde anneye, ikinci bölümünde çocuğa sorular yöneltilmiş, üçüncü bölümde mimarlar yaptıkları gözlem, ölçüm ve değerlendirmeleri kaydetmişler, 1/100 ölçekli ev ve 1/50 ölçekli oda planlarım çizmiş, fotoğraflarını çekmişlerdir...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler ve Çevre Sorunları,” Bilim ve Ütopya, vol. 28, no. 332, pp. 13–18, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99339.