61 Sürdürülebilir ve İklime Duyarlı Kentler İçin Planlama ve Tasarımda Yeşil Altyapının Rolü

2021-09-10
7.KBAM SEMPOZYUMU TÜRKİYE'NİN KENTLERİ VE BÖLGELERİ BİLDİRİ KİTABI

Suggestions

Anadolu’da Selçuklu Kentler Sistemi ve Mekânsal Kademelenme
Özcan, Koray (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
Bu araştırmanın konusu, Anadolu’nun ilk Türk-İslâm kolonizasyon dönemi olarak adlandırılan Anadolu Selçuklu siyasal ve yönetsel egemenlik döneminde fethedilmiş, devralınmış ya da yeni kurulmuş kentler dizgisinin oluşturduğu işlevsel ve mekânsal kademelenme kapsamında örgütlendiği öngörülen kentler sisteminin varlığının araştırılmasıdır. Burada temel sorun; sözkonusu kentler sistemi kurgusunu biçimlendiren ya da yönlendiren dinamiklerin neler olabileceği, başka bir ifadeyle, sistemin temel bileşenleri ve sis...
Rural Habitation in Syria: The Culture of Traditional Architecture and Its Role in the Reconstruction Process
Al asali, M. Wesam ; Shahin, Iyas (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-10-12)
This paper investigates the positive role traditional architecture can play during reconstruction, particularly in rural Syria, and highlights the effective impact cultural and social participation have on the process. In addition to exploring the possibilities offered by traditional architecture and its implementation within the strategic vision of reconstruction, this research also takes into account the authenticity of rural society and the diversity of urban identity in Syria. This article consists of ...
Kentsel Ulaşım Sektöründe Enerji Verimliliği: Uluslararası Bir Karşılaştırma
Yetişkul, Emine; Şenbil, Metin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Kentsel ulaşım, enerji tüketiminin giderek artan bir öğesidir. Arabalaşma, kentsel yayılma ve yetersiz toplu taşıma, enerji tüketimini artırmanın yanında enerji verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada kentsel ulaşımda enerji verimliliğine etki eden faktörleri, dünyanın değişik bölgelerindeki 75 kente ait veriler ile Stokastik Sınır Regresyon Modeli kullanarak belirlemeye çalıştık. Genel olarak kentsel yoğunluk hem özel ulaşımda hem de toplu taşımada enerji verimliliğini artırmaktadır. Ayrıca, ...
A Critique on Improvement Plans: A Tool for Transformation of Squatter Housing Areas in Ankara
Sat, N. Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
The aim of this paper is to evaluate the solution models for transformation of squatter housing areas in Turkey, by deriving an empirical study in Ankara, the capital city. The empirical study is limited by improvement plans made in Ankara up to 1997, when almost all of the improvement plans for squatter areas in Ankara were completed. Following the introduction, second section provides a brief depiction of improvement plans and legal arrangements related to squatter housing areas. Methodology used in this ...
Acceptance of Software Process Improvement Models in Small and Medium Sized Enterprises: Empirical Findings of IT Sector in Turkey
Durmuş, Suna; Özkan Yıldırım, Sevgi; Özcan Top, Özden; Department of Information Systems (2023-1-25)
The software industry is playing a significant role in development of economies all over the world. It is mainly made up of small and medium software enterprises (SMEs). These companies aim to benefit from Software Process Improvements (SPI) to increase product quality and productivity in a competitive environment. Several SPI models have been developed to improve software quality in SMEs. As SPI require organizational change and adaptation to new tools, techniques and work practices; organizations have to ...
Citation Formats
B. Gedikli, “61 Sürdürülebilir ve İklime Duyarlı Kentler İçin Planlama ve Tasarımda Yeşil Altyapının Rolü,” presented at the 7.KBAM SEMPOZYUMU TÜRKİYE’NİN KENTLERİ VE BÖLGELERİ BİLDİRİ KİTABI, Mersin, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://kbam.metu.edu.tr/kbam-yayinlari/.