61 Sürdürülebilir ve İklime Duyarlı Kentler İçin Planlama ve Tasarımda Yeşil Altyapının Rolü

2021-09-10

Suggestions

Rural Habitation in Syria: The Culture of Traditional Architecture and Its Role in the Reconstruction Process
Al asali, M. Wesam ; Shahin, Iyas (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-10-12)
This paper investigates the positive role traditional architecture can play during reconstruction, particularly in rural Syria, and highlights the effective impact cultural and social participation have on the process. In addition to exploring the possibilities offered by traditional architecture and its implementation within the strategic vision of reconstruction, this research also takes into account the authenticity of rural society and the diversity of urban identity in Syria. This article consists of ...
Kentsel Ulaşım Sektöründe Enerji Verimliliği: Uluslararası Bir Karşılaştırma
Yetişkul, Emine; Şenbil, Metin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Kentsel ulaşım, enerji tüketiminin giderek artan bir öğesidir. Arabalaşma, kentsel yayılma ve yetersiz toplu taşıma, enerji tüketimini artırmanın yanında enerji verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada kentsel ulaşımda enerji verimliliğine etki eden faktörleri, dünyanın değişik bölgelerindeki 75 kente ait veriler ile Stokastik Sınır Regresyon Modeli kullanarak belirlemeye çalıştık. Genel olarak kentsel yoğunluk hem özel ulaşımda hem de toplu taşımada enerji verimliliğini artırmaktadır. Ayrıca, ...
Almanya’da Türkiye Kökenli Gençler ve Toplumsal Uyum Bağlamında Eğitim Sorunları
Okyayuz, Mehmet (2003-02-25)
Ankara’da kentsel yerleşim ve banliyo istasyonlarında ölçülen uçucu organik bileşik konsantrasyonlarının zamansal değişimi
Uzunpınar, Elif Sena; Aslan Kılavuz, Seda; İmamoğlu, İpek; Tuncel, Süleyman Gürdal (null; 2017-11-03)
Doğal yollardan ve insan kaynaklı olarak atmosfere salınan uçucu organikbileşikler (UOB), gerek insan sağlığı ve gerekse ekosistem bileşenleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan organikbileşiklerdir. Bu nedenle, atmosferdeki konsantrasyonlarının, konsantrasyonlarını etkileyen faktörlerinve kaynaklarınınbelirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Ankara’da banliyöve kentsel alanda UOBlerin kaynaklarının belirlenmesi amacıyla ODTÜ(banliyö)ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AÜ) yerleş...
Psikolojik İstismar ile Yatırım Modeli Arasındaki İlişkiler
Dedekorkut, Senem Ezgi; Sümer, Zeynep (2018-07-02)
Citation Formats
B. Gedikli, “61 Sürdürülebilir ve İklime Duyarlı Kentler İçin Planlama ve Tasarımda Yeşil Altyapının Rolü,” presented at the 7.KBAM SEMPOZYUMU TÜRKİYE’NİN KENTLERİ VE BÖLGELERİ BİLDİRİ KİTABI, Mersin, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://kbam.metu.edu.tr/kbam-yayinlari/.