TÜRKİYE'DE ULUSAL KİMLİK İNŞASI VE SİYASİ PARTİ KİMLİKLERİ

2020-01-01
ÖZDEMİR, FATİH
Özkan, Türker
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Suggestions

Türkiye: Rubble of corruption fuels earthquake devastation
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (2023-02-01)
TÜRK BOĞAZLARI (THE TURKISH STRAITS)
Güneş, Şule (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı içine alan Türk Boğazları, Türkiye’nin deniz ülkesinin bir parçasıdır. Türk Boğazları’ndan geçiş rejimine ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti döneminde, kısa aralarla birbirini takip eden iki ayrı sözleşme uygulanmıştır. 1923 yılında Lozan Barış Konferansı sırasında kabul edilen ve ancak, 13 yıl yürürlükte kalan Lozan Boğazlar Sözleşmesi ve nihayet bugün hala yürürlükte olan 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Günümüzde Türk Boğazları’na yönelik askeri, ...
Turk Eximbank and its impact on the level of Turkish export and structure.
Çankaya, Süyüm; Erol, Cengiz; Department of Business Administration (1993)
Turkish Education System: Overview and Challenges
Seferoğlu, Gölge (null; 2018-09-18)
Turkish associative life in historical context : implications of medieval akhism for the present Turkish civil society
Özdemir, Gökçen; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2002)
Citation Formats
F. ÖZDEMİR and T. Özkan, “TÜRKİYE’DE ULUSAL KİMLİK İNŞASI VE SİYASİ PARTİ KİMLİKLERİ,” Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 21, no. 38, pp. 525–563, 2020, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.21550/sosbilder.591332.