Hide/Show Apps

TÜRK BOĞAZLARI (THE TURKISH STRAITS)

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı içine alan Türk Boğazları, Türkiye’nin deniz ülkesinin bir parçasıdır. Türk Boğazları’ndan geçiş rejimine ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti döneminde, kısa aralarla birbirini takip eden iki ayrı sözleşme uygulanmıştır. 1923 yılında Lozan Barış Konferansı sırasında kabul edilen ve ancak, 13 yıl yürürlükte kalan Lozan Boğazlar Sözleşmesi ve nihayet bugün hala yürürlükte olan 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Günümüzde Türk Boğazları’na yönelik askeri, stratejik ve ekonomik kaygılara, bir de çevresel boyut eklendiği görülmektedir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nde, Türk Boğazları’nda çevre ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yer almamaktadır. Türkiye boğazlarda can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak üzere, 1994 yılında yürürlüğe giren “Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük” çerçevesinde önlemler almaya başlamış, söz konusu bu düzenleme, 1998 yılında yapılan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” ne yerini bırakmıştır. Bu çalışmada Türk Boğazları’nın statüsü; uluslararası ulaşımda kullanlan boğazlara ilişkin uluslararası hukuk ilkeleri, Lozan’dan Montreux’ya kaydedilen gelişmeler ve Türkiye’nin ulusal düzeyde uygulamaya koyduğu, yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınmaktadır.