Rastgele Derecelendirilmiş Kaplama ile Yarı-Dairesel Zımba Arasındaki Hareketli Temas Problemi Üzerine

2022-05-23
Contact Mechanics International Symposium

Suggestions

Investigation of fatigue behaviour of external stores under fixed wing aircraft platforms during random vibration
Okur, Emre; Dağ, Serkan; Department of Mechanical Engineering (2015)
In this study, fatigue behaviour of an external store during captive carriage at the underwing and wingtip of a fixed wing aircraft platform is investigated. The F-16C jet aircraft was determined as a fixed wing aircraft platform in this thesis which is commonly used by Turkish Army. As the external store, a data measurement store (DMS) was designed to measure loads during captive carrage. While the DMS was being attached to the F-16C jet aircraft, it flew in 5 different sorties. Acceleration and strain dat...
Rastgele Saçılmanın Işığın Frekansına Verdiği Tepkinin Hesaplanması
Yüce, Emre; Kürekci, Şahin(2018-12-31)
Işığın saçılarak ilerlediği bir ortamda yüzlerce veya binlerce mod arasında oluşan girişim, ışığın rengine göre farklılık göstermektedir [1, 2]. Bir kırınım ızgarası, ışığın renkleri arasındaki optik yolu kontrol ederek, farklı renklerin uzayda belirlenen bir noktada yapıcı girişime uğramasını sağlar. Benzer bir şekilde saçıcı bir ortamda farklı renkler, farklı ilerleme katsayısına sahip olduğundan farklı optik yol alır ve çıkışta girişime uğrar. Fakat oluşan girişim tek bir noktada değil tam aksine rastgel...
Rastgele Sıralı Ardışık Bileşim Kullanarak Hareket Planlama
Gölbol, Ferhat; Ankaralı, Mustafa Mert; Saranlı, Afşar (2019-06-27)
Rastgele sıralı ardışık bileşim yöntemi, hem örnekleme tabanlı algoritmalar gibi hızlı sonuç vermekte, hem de noktalar yerine alanları örneklediği için çok daha az sayıda örnekle planlama işlemini gerçekleştirmektedir. Yakın zamanda bu yöntemi kullanarak hareket planlama yapan iki çalışma, Ege ve Ankaralı'nın insansız su üstü aracı için gerçekleştirdiği Lyapunov fonksiyonu tabanlı yöntemi (2019) ve Gölbol ve diğerlerinin ivme kontrollü noktasal robot için referans yönetici kullanarak gerçekleştirdiği çalışm...
Rastgele Girdi Verili Korteweg-de Vries (KdV) için Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yücel, Hamdullah; Çiloğlu, Pelin(2018-12-31)
Bilimin farklı alanlarında ortaya çıkan akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal tepkimeler, petrol alan araştırmaları, radyoaktif maddelerin taşımacılığı, iklim bilimi ve yapısal mekanik gibi birçok fiziksel olay uygun başlangıç ve sınır koşulları ile birlikte kısmi türevli diferansiyel denklemler yardımıyla matematiksel olarak modellenebilir. Matematiksel modellerin simülasyonu sonucu elde edilen çıktılar sayesinde fiziksel sistemlerin karmaşık davranışlarını hakkında tahminler ve hipotezler öne sürül...
The Effects of random seeker noise and target maneuver on guidance performance
Özgür, Onur; Özgören, Mustafa Kemal; Department of Mechanical Engineering (2014)
The aim of this thesis is to scrutinize the effects of challenging target maneuvers and distinctive random seeker noise on guidance performance. The guidance problem is formulated as a feedback control system and a homing loop is modeled via Matlab-Simulink software to simulate possible 3D engagement scenarios. In order to track maneuverable targets and derive the rates of LOS angles in azimuth and elevation planes, a couple of seeker models are presented. Moreover, blind flight phenomenon is investigated f...
Citation Formats
S. E. Toktaş and S. Dağ, “Rastgele Derecelendirilmiş Kaplama ile Yarı-Dairesel Zımba Arasındaki Hareketli Temas Problemi Üzerine,” presented at the Contact Mechanics International Symposium, Lausanne, İsviçre, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100115.