Erişime Açık Terörizm Veri Kümeleri Kullanarak Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri Mimarileri ile Terörle Mücadeleye Yönelik Tahminleme Yaklaşımları

2022-11-01
Adıgüzel, Fatih
Dereli, Caner
Karagöz, Pınar

Suggestions

Erişilebilen Kaynaklar Işığında Freinet Pedagojisi’nin Geçmişi ve Günümüze Yansımaları
Yalçın, Fatma (Nobel Yayın Dağıtım, 2017-06-01)
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sürdürülebilir İncilizceye Etkisi: Öğretim Elemanlarının Görüş Ve Düşüncelerini İnceleyen Bir Durum Çalışması
Gürbüz, Tarkan(2011-06-30)
Bu projenin temel amacı; öğretim elemanlarının yaşadığımız bu değişim ve dönüşüm sürecinde bilişim teknolojilerinin sürdürülebilir ingilizce üzerindeki etkileri hakkında görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmak ve bu yolla ingilizce öğrenme ve öğretmede yeni yaklaşım ve yönelimlerin kullanılarak etkili, kaliteli ve ingilizce öğretmen eğitimi sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında öğretim elemanlarinin görüş ve önerilerinin nicel araştırma yöntemleri ile derlenerek incelenip gerekli an...
Evaluating wider impacts of transport using an integrated urban CGE model
Yılmaz, Özhan; Voyvoda, Ebru; Department of Economics (2018)
This study follows the literature that utilizes a more hybrid approach to grasp the heterogeneity among different agents in an urban context. Such an integrated approach can handle impacts of transport policies comprehensively, while simultaneously capturing the behavioural heterogeneity of different agents. This is achieved by adding model components capturing key theoretical elements of discrete choice theory into an applied general equilibrium model. “Full integration”, where all blocks of models run sim...
Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Bilgi Üzerindeki Etkileri
Aydın Bayram, Selma (null; 2017-11-05)
A Qualitative model of the critical success factors for the effectiveness of information systems outsourcing
Uçar, Erkan; Bilgen, Semih; Yöndem, Meltem Turhan; Department of Information Systems (2012)
The objective of this research is to construct a model of the critical success factors for the effectiveness of Information Systems (IS) outsourcing. “Lack of in-house expertise” and “cost effectiveness” are the widely accepted major factors of motivation for IS outsourcing. Although various decision models and analytical frameworks have been proposed before, the literature is not abundant on a complete qualitative model. In contrast with the decision models which are executed before an outsourcing engageme...
Citation Formats
F. Adıgüzel, C. Dereli, and P. Karagöz, “Erişime Açık Terörizm Veri Kümeleri Kullanarak Makine Öğrenmesi ve Büyük Veri Mimarileri ile Terörle Mücadeleye Yönelik Tahminleme Yaklaşımları,” Savunma Bilimleri Dergisi, vol. 42, pp. 119–154, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/khosbd/issue/73328/1031843.