Tokat İli Komana Antik Kenti Yüzey Araştırması 2006

2008-05-31
Erciyas, Deniz Burcu
Sökmen, Emine
Kalaycı, Tuna
Araştırma Sonuçları Toplantısı 25

Suggestions

Tokat İli Komana Antik Kenti Yüzey Araştırması 2004
Erciyas, Deniz Burcu (2006-05-31)
Tokat'ta Bizans'dan Osmanlı'ya Kırsal Yerleşimler
Erciyas, Deniz Burcu; Süzen, Mehmet Lütfi; Pişkin, Evangelia(2016-12-31)
Tarih ve arkeoloji araştırmalarında gerek Bizans gerekse Selçuklu ve Osmanlı dönemleri üzerine yürütülen çalışmaların odağını saray hayatı, ekonomisi, mimarisi ve anıtları oluşturmuştur. Kırsal yaşam her ne kadar Osmanlı dönemi’nde belgeler yardımı ile idari yapının ve ekonominin parçası olarak görülmüşse de yakın zamana kadar varlık gösterememiş Osmanlı arkeolojisi içerisinde önemli bir yer alamamıştır. Aynı eksiklik Bizans dönemi için de bulunmaktadır. Özellikle İstanbul/Constantinopolis üzerine onlarca k...
Tokat-Komana Kazısı Buluntularından Cam Boncukların Biçimsel ve Yapısal Özellikleri
Bakırer, Ömür; Erciyas, Deniz Burcu; Caner Saltık, Emine; Yücel, Nurdan (2021-04-15)
Tokat, Komana'da Beylikler/Selçuklu Döneminde Mutfak Kültürü, Tarım Ekonomisi ve Doğal Çevre
Erciyas, Deniz Burcu; Süzen, Mehmet Lütfi; Pişkin, Evangelia(2018-12-31)
Tokat ili merkezinin 9 km kuzeybatısında yerleşim tarihi Helenistik dönemden Osmanlı'ya uzanan Roma kaynakları ve yazıtlarda Komana, Danişmendname'de Sisiyye olarak anılan eski bir yerleşim bulunmaktadır. Yerleşimin tarihi boyunca farklı dönemlerde merkezini oluşturmuş anakaya üzeri höyük olan bir yükseltide kazılar yapılmış, kazılarda Orta Bizans Dönemi kilise ve mezarlık alanının üzerinde ve Osmanlı konutlarının altında yoğun bir yerleşim evresi ile karşılaşılmıştır. Bu evrenin temel özelliği birbirine bi...
Samsun ili Terme İlçesi için 1-B ve 2-B Entegre Taşkın Modellemesi
Akyürek, Sevda Zuhal(2014-12-31)
Samsun ili Terme ilçesinde oluşabilecek taşkın probleminin önüne geçilmesi için öncelikle bölgeden elde edilecek 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde çalışmalar yapılarak havza alanı belirlenecek ve yağış-akış ilişkisi baz alınarak hidroloji çalışmaları
Citation Formats
D. B. Erciyas, E. Sökmen, and T. Kalaycı, “Tokat İli Komana Antik Kenti Yüzey Araştırması 2006,” presented at the Araştırma Sonuçları Toplantısı 25, Kocaeli, Türkiye, 2008, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100831.