Hide/Show Apps

Tokat'ta Bizans'dan Osmanlı'ya Kırsal Yerleşimler

Tarih ve arkeoloji araştırmalarında gerek Bizans gerekse Selçuklu ve Osmanlı dönemleri üzerine yürütülen çalışmaların odağını saray hayatı, ekonomisi, mimarisi ve anıtları oluşturmuştur. Kırsal yaşam her ne kadar Osmanlı dönemi’nde belgeler yardımı ile idari yapının ve ekonominin parçası olarak görülmüşse de yakın zamana kadar varlık gösterememiş Osmanlı arkeolojisi içerisinde önemli bir yer alamamıştır. Aynı eksiklik Bizans dönemi için de bulunmaktadır. Özellikle İstanbul/Constantinopolis üzerine onlarca kitap yazılmış, yapıtları, surları, anıtları belgelenmiş, tariflenmiş ve anlatılmıştır. Ancak Bizans İmparatorluğu’nun büyük bölümünü Anadolu’nun kırsalı oluşturmuştur ve bu kırsal bölgeler ile ilgili bilgilerimiz son derece sınırlıdır. Selçuklu dönemi ise başton sona yarım anlaşılmış bir dönemdir.Bu eksikliklerin en azından Orta Karadeniz bölgesi için giderilmesine yardımcı olacak veriler Tokat ili sınırları içerisinde yer alan Komana antik kentinde 2004 yılından bu yana sürdürülmekte olan disiplinlerarası araştırmalarda elde edilmektedir. Bu veriler ışığında önerilen proje sonucunda Bizans'dan Osmanlı'ya kırsal yaşam ve ekonomi hakkında detaylı bilgi üretilmiş olacaktır.