Tokat, Komana'da Beylikler/Selçuklu Döneminde Mutfak Kültürü, Tarım Ekonomisi ve Doğal Çevre

2018-12-31
Tokat ili merkezinin 9 km kuzeybatısında yerleşim tarihi Helenistik dönemden Osmanlı'ya uzanan Roma kaynakları ve yazıtlarda Komana, Danişmendname'de Sisiyye olarak anılan eski bir yerleşim bulunmaktadır. Yerleşimin tarihi boyunca farklı dönemlerde merkezini oluşturmuş anakaya üzeri höyük olan bir yükseltide kazılar yapılmış, kazılarda Orta Bizans Dönemi kilise ve mezarlık alanının üzerinde ve Osmanlı konutlarının altında yoğun bir yerleşim evresi ile karşılaşılmıştır. Bu evrenin temel özelliği birbirine bitişik mekanlardan oluşan, konut olmadığı anlaşılan ancak neredeyse tüm tepeye yayılmış halde bulunan yapı grubudur. Mekanların genel düzenleri, içerilerinde bulunan ocaklar, ocaklarda çalışılırken kullanılacak oturaklar, depolama çukurları, çöp alanları bu yapı grubunun ağırlıklı olarak üretim için kullanıldığını önermektedir. Seramik, metal, cam, kemik gibi hammadelerle yapılan üretime dair izlerin yanısıra gıda üretimine dair izler de bulunmaktadır. Toplanan veriler ışığında önerilen projenin amacı, Komana'nın Beylikler/Selçuklu döneminde (12-14. yüzyıllar) yemek kültürünün anlaşılması, bu çerçevede tarımsal ekonominin değerlendirilmesi, doğal çevrenin ekonomiye etkisinin tanımlanması, yine doğal çevrenin yaşam pratiklerindeki nesnel ve sembolik önemi ve daha genel olarak Anadolu'nun önemli ve ancak yazılı kaynaklar ışığında, değerlendirilmiş olan Beylikler döneminin arkeolojik veriler yardımı ile anlaşılması olacaktır.

Suggestions

Tokat'ta Bizans'dan Osmanlı'ya Kırsal Yerleşimler
Erciyas, Deniz Burcu; Süzen, Mehmet Lütfi; Pişkin, Evangelia(2016-12-31)
Tarih ve arkeoloji araştırmalarında gerek Bizans gerekse Selçuklu ve Osmanlı dönemleri üzerine yürütülen çalışmaların odağını saray hayatı, ekonomisi, mimarisi ve anıtları oluşturmuştur. Kırsal yaşam her ne kadar Osmanlı dönemi’nde belgeler yardımı ile idari yapının ve ekonominin parçası olarak görülmüşse de yakın zamana kadar varlık gösterememiş Osmanlı arkeolojisi içerisinde önemli bir yer alamamıştır. Aynı eksiklik Bizans dönemi için de bulunmaktadır. Özellikle İstanbul/Constantinopolis üzerine onlarca k...
ÇAyyolu Höyük Bulguları Işığında Domestik Arkeoloji
Bertram, Jan Krzysztof; Atıcı, Nadire; İlgezdi Bertram, Gülçin; Üncü, Hakki; Yarma, Özgecan(2016-12-31)
Çayyolu Höyük Ankara Çankaya Belediyesi sınırları içinde yer alan bir arkeolojik yerleşmedir. Yapılan çalışmalar sırasında elde edilen veriler burada dört evrenin varlığını göstermektedir. Yerleşme Geç Kalkolitik dönemden İlk Tunç Çağın sonuna kadar yerleşim görmüştür. Çayyolu Höyük'te yürütülen kazılar sırasında elde edilen bulgular domestik aktiviteler açısından detaylı olarak incelenecektir. Evreler arasında farklar olup olmadığı varsa bunların nedenleri irdelenecektir. Yerleşme sistemi, organizasyonu, e...
Uğurlu Höyük-Gökçeada Neolitik Yerleşiminde bulunan “Kutu” Kapların İşlevlerinin Araştırılması
Atakuman, Çiğdem; Sayıt, Kaan; Işıtman, Ödül(2018-12-31)
Burada sunulan proje ile, Ege Adaları’nın en erken Neolitik yerleşimlerinden bir olan Uğurlu Höyük’te (M.Ö. 6800-4500) ele geçen ve literatürde “kutu-kap” olarak anılan seramik kapların işlevlerini anlamamıza ışık tutacak araştırmaların yapılması amaçlanmaktadır. Kutu kap olarak tanımlanan nesneler, Batı Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında Neolitik süreçle beraber ortaya çıkan, ayakçıklar üzerine oturan dörtgen veya üçgen biçimli seramik kaplardır. Özel bir yapım tekniği ve bezeme içeren bu kaplar geniş bi...
Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları Ve Malzeme Analizi
Erciyas, Deniz Burcu; Pişkin, Evangelia; Özacar, Atilla Arda; Süzen, Mehmet Lütfi(2014-12-31)
Tokat Merkez İlçe’de yer alan Komana antik kentinde arkeolojik araştırmalar 2004 yılından bu yana Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Burcu Erciyas tarafından ODTÜ BAP, Tübitak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tokat Valiliği desteği ile sürdürülmektedir. 2009 yılına kadar yüzey araştırması ve jeofizik araştırmalar yürütülmüş olan alanda 2009 yılından itibaren kazı çalışmaları başlatılmıştır. Proje kapsamında son 3 yılda ağırlıklı olarak, kazı çalışması, çevresel verilerin değerlendirilmesi...
Neolitik dönem Çatalhöyük’ten (Çumra-Konya) çıkarılan bazı sıva parçaları üzerine arkeometrik çalışmalar
Akgül, Çağla; Güzel, Ali(2017-12-31)
Çatalhöyük, Neolitik ve Kalkolitik döneme ait bir yerleşim yeri olup, günümüz Konya şehrinin 60 km güneydoğusunda, Çumra ilçesinin 11 km kuzeyinde bulunmaktadır . Çatalhöyük, dünyadaki ilk büyük yerleşimlerden biri olarak düşünülmektedir. Girişleri çatılarda olan, birbirine bitişik kerpiç evlerden oluşan bu yerleşim yeri günümüze kadar mükemmel bir biçimde korunmuş bulunmaktadır. Bu nedenle Çatalhöyük, uluslararası bir öneme sahiptir. Çatalhöyük 2009 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmiş ve 2012 y...
Citation Formats
D. B. Erciyas, M. L. Süzen, and E. Pişkin, “Tokat, Komana’da Beylikler/Selçuklu Döneminde Mutfak Kültürü, Tarım Ekonomisi ve Doğal Çevre,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61592.