Tokat, Komana'da Beylikler/Selçuklu Döneminde Mutfak Kültürü, Tarım Ekonomisi ve Doğal Çevre

2018-12-31
Tokat ili merkezinin 9 km kuzeybatısında yerleşim tarihi Helenistik dönemden Osmanlı'ya uzanan Roma kaynakları ve yazıtlarda Komana, Danişmendname'de Sisiyye olarak anılan eski bir yerleşim bulunmaktadır. Yerleşimin tarihi boyunca farklı dönemlerde merkezini oluşturmuş anakaya üzeri höyük olan bir yükseltide kazılar yapılmış, kazılarda Orta Bizans Dönemi kilise ve mezarlık alanının üzerinde ve Osmanlı konutlarının altında yoğun bir yerleşim evresi ile karşılaşılmıştır. Bu evrenin temel özelliği birbirine bitişik mekanlardan oluşan, konut olmadığı anlaşılan ancak neredeyse tüm tepeye yayılmış halde bulunan yapı grubudur. Mekanların genel düzenleri, içerilerinde bulunan ocaklar, ocaklarda çalışılırken kullanılacak oturaklar, depolama çukurları, çöp alanları bu yapı grubunun ağırlıklı olarak üretim için kullanıldığını önermektedir. Seramik, metal, cam, kemik gibi hammadelerle yapılan üretime dair izlerin yanısıra gıda üretimine dair izler de bulunmaktadır. Toplanan veriler ışığında önerilen projenin amacı, Komana'nın Beylikler/Selçuklu döneminde (12-14. yüzyıllar) yemek kültürünün anlaşılması, bu çerçevede tarımsal ekonominin değerlendirilmesi, doğal çevrenin ekonomiye etkisinin tanımlanması, yine doğal çevrenin yaşam pratiklerindeki nesnel ve sembolik önemi ve daha genel olarak Anadolu'nun önemli ve ancak yazılı kaynaklar ışığında, değerlendirilmiş olan Beylikler döneminin arkeolojik veriler yardımı ile anlaşılması olacaktır.
Citation Formats
D. B. Erciyas, M. L. Süzen, E. Pişkin, and N. Yavuz, “Tokat, Komana’da Beylikler/Selçuklu Döneminde Mutfak Kültürü, Tarım Ekonomisi ve Doğal Çevre,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61592.