Hide/Show Apps

Samsun ili Terme İlçesi için 1-B ve 2-B Entegre Taşkın Modellemesi

2014-12-31
Akyürek, Sevda Zuhal
Bozoglu, Basar
Samsun ili Terme ilçesinde oluşabilecek taşkın probleminin önüne geçilmesi için öncelikle bölgeden elde edilecek 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde çalışmalar yapılarak havza alanı belirlenecek ve yağış-akış ilişkisi baz alınarak hidroloji çalışmaları