Prof. Dr. Ömür Bakırer’in Bilim ve Sanata Katkıları Üzerine

Download
2021-01-01

Suggestions

Prof. Dr. Cevat Erder’in Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları
Şahin Güçhan, Neriman (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2003-01-01)
Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı
Peker, Ali Uzay (ODTÜ Basım İşliği, 2021-11-01)
Edmund Burke’de Yüce ve Jouissance, Lacancı bir okuma
Birlik, Nurten (Akdeniz University; 2018-05-18)
Burke’çü anlamda yüce, şiir kişisinin, doğada gördüğü tekil nesnelere odaklanıp bu nesnelerin arkasında yatan bütüncül metafizik yapının izlerini görebilme ya da doğada görülen nesneler aracılığıyla aşkınlığı deneyimleme çabası olarak tanımlanabilir. Bu deneyim aynı zamanda modernitede, ampirizm ve pozitivizm ile birlikte ortaya çıkan insan ve doğa kategorilerini epistemolojik bağlamda sorunsallaştırır çünkü ikisi arasında oluşmuş kopukluğu gidermeye hizmet eder. Bu bildiri odak noktası ...
Akademik Danışmanların ve Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
Demir, Ayhan Gürbüz (1995-01-01)
Bu araştırmada, akademik danışmanların ve öğrencilerin verilen akademik danışmanlık hizmetini değerlendirmeleri karşılaş tınlmıştır. Araştırmaya ODTÜ’nün değişik bölümlerinden 287 akademik danışman ile 735 lisans öğrencisi katılmıştır. Akademik danışmanların ve öğrencilerin verilen akademik danışmanlık hizmetini değerlendirmelerini saptamak amacıyla btı araştırma için geliştirilen Akademik Danışmanlık Değerlendirme Formu’nun iki paralel şekli kullanılmıştır. Akademik danışmanlar ile öğrencilerin verilen hiz...
Mimar Nejat Ersin
Zelef, Mustafa Haluk (2021-07-01)
Mimar Nejat Ersin[1]M. Haluk Zelef, Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık BölümüNejat Ersin’e ve mimarlığına odaklanan önemli bir başucu kitabı hazırlandı. Kendisi hakkında yapılmış ilk monografik eser olanMimar Nejat Ersin, Mimarlar Derneği 1927 ve Mimarlar Odası iş birliği ve Lineadecor desteğiyle yayımlandı. Mimarın arşivindeki belgelerin ışığında hazırlanan kitabı temin etmek için Mimarlar Derneği 1927 ve Mimarlar Odası Şube ve Temsilcilikleri ile iletişime geçilebilir.Mimarlık yazınında, mimarlığa ait kanonların yık...
Citation Formats
N. Şahin Güçhan, Prof. Dr. Ömür Bakırer’in Bilim ve Sanata Katkıları Üzerine. 2021.