Çevrimiçi Sanatla Grup Terapisinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Duygusal Farkındalıkları Üzerine Etkileri: Nitel Bir Çalışma

2022-10
Bodur Atalay, Gizem
Bu araştırmanın amacı, bir grup üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen çevrimiçi sanatla grup terapinin öğrencilerin kişisel ve duygusal farkındalıkları üzerindeki etkilerini incelemektir. 6 hafta süresince uygulanan çevrimiçi sanatla grup terapi atölyeleri öncesinde tüm katılımcılara duygusal öz farkındalık, kaygı ve depresyon ön değerlendirme testleri uygulanmıştır. Ön değerlendirme için kullanılan ölçekler, geçerlilik ve güvenirliği ispatlanmış olan “Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği-10” ve “Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’dir. Niteliksel bulgular, katılımcıların her oturum sonrası ve tüm oturumlar sonrasında doldurdukları açık uçlu sorulardan oluşan “Sanat Terapi Oturumunu Değerlendirme Anketi” ve “Grup Sürecini Değerlendirme Anketi” yanıtlarının fenomenolojik analizinden elde edilmiştir. Yorumlayıcı fenomenolojik analiz sonucundan elde edilen içgörü kazanımı teması ile yapılan sanatla grup terapi oturumlarının, kişisel farkındalık edinimi üzerinde etkili olduğu; bunun yanı sıra duygusal farkındalık edinimi, duygusal dışavurum ve duygusal regülasyon becerisi üzerinde etkileri olduğu görülmektedir. Bunlarla birlikte katılımcıların yazılı geribildirimlerinden çevrimiçi sanatla grup terapi sürecindeki grup içi iletişimin kendilerini açmayı sağladığı, grupta yapılan paylaşımların kendilerini rahatlattığı, gruptakilerle özdeşim kurma, paylaşımlardan öğrenme ve farkındalık edinme gibi etkileri olduğu sonucuna varılmıştır.

Suggestions

The Relationship between Source Memory and Linguistic Encoding of Source: A Study of 3-6 year-olds
Ogel-Balaban, Hale; Aksu-Koc, Ayhan; Alp, I. Ercan (2012-12-01)
This study aimed to explore whether the development of source memory is related to the use of linguistic markers of evidentiality. Eighty-seven 3-, 4-, 5-, and 6-year-old Turkish-speaking monolingual children participated in two source memory tasks: (1) Mode of Knowledge Acquisition Task and (2) Source Identification Task, and three language tasks (1) Direct Experience Task, (2) Inference Task and (3) Reportative Task. Results of the source memory tasks revealed lower performance for 3-year-old children com...
The cognitive bases of the development of past and future episodic cognition in preschoolers
ÜNAL, GÜLTEN; Hohenberger, Annette Edeltraud (2017-10-01)
The aim of this study was to use a minimalist framework to examine the joint development of past and future episodic cognition and their underlying cognitive abilities in 3- to 5-year-old Turkish preschoolers. Participants engaged in two main tasks, a what-where-when (www) task to measure episodic memory and a future prediction task to measure episodic future thinking. Three additional tasks were used for predicting children's performance in the two main tasks: a temporal language task, an executive functio...
A design-based research on shared metacognition through the community of inquiry framework in online collaborative learning environments
Ataş, Amine Hatun; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2021-2-02)
This study advances the emerging research on shared metacognition through the lens of the Community of Inquiry Framework. It seeks components and utterances of the community of inquiry and shared metacognition in online collaborative learning environments to bring to the fore an instructional design model and instructional design principles. A three-cycle Design-Based Research method was followed in two cases of university students (associate degree and graduate degree) by triangulating quantitative and qua...
The impact of affective constraints on shaping environmental literacy Model testing using mediator and moderator variables
Öztürk, Nilay; Teksöz, Gaye (2016-04-01)
The aims of this study were; first to investigate the mediating effects of pre-service teachers’ (PTs) attitude toward environment on the relationship between their environmental concern and environmental responsibility, and second, to explore the moderating effect of gender on the relationships between; PTs’ environmental concern and responsibility; and environmental attitude and responsibility. A total of 1626 PTs completed the Environmental Literacy Survey. The findings revealed that PTs’ attitude had a ...
Transfer of Learning on a Spatial Memory Task between the Blind and Sighted People
AKPINAR, SELÇUK; Popovic, Stevo; Kirazcı, Sadettin (2012-12-01)
The purpose of this study was to analyze the effect of two different types of feedback on a spatial memory task between the blind and blindfolded-sighted participants. Participants tried to estimate the predetermined distance by using their dominant hands. Both blind and blindfolded-sighted groups were randomly divided into two feedback subgroups as "100% frequency" and "10% bandwidth". The score of the participants was given verbally to the participants as knowledge of results (KR). The target distance was...
Citation Formats
G. Bodur Atalay, “Çevrimiçi Sanatla Grup Terapisinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Duygusal Farkındalıkları Üzerine Etkileri: Nitel Bir Çalışma,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 559–587, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/73237/978581.