Psikanalizde Bilinçdışı

2019-01-01
UÇAR ÖZSOY, SELİN
Gençöz, Faruk

Suggestions

Psikanalizde Bilinçdışı
Uçar, Selin; Gençöz, Faruk (Türkiye Klinikleri Yayınevi, 2019-12-01)
Psikanalizde bilinçdışı
Uçar, Selin; Gençöz, Faruk (Türkiye Klinikleri, 2019-01-01)
Freud, bilinçdışının bastırma sayesinde var olduğunu ve bilinçdışındaki herhangi bir nosyonun kaybolmadığını söyler. Bilinçdışındaki bilgilerin bilince gelmesi için çarpıtmanın varlığından söz eder. Freud'a göre ilk bastırma ensest arzusudur ve ensest yasağı medeniyetin başlangıcıdır. Lacan Freud'un bilinçdışı açıklamasını doğru fakat eksik bulur. Lacan'a göre bilinçdışı bir dil gibi yapılanmıştır. Dilin gösteren ve gösterilen adı verilen unsurlardan oluştuğunu söyleyen Lacan, bu iki unsur arasında bir çizg...
Psikanalitik Psikoterapiler
Gençöz, Tülin; ÖZBEK, DERYA (Türk Psikologlar Derneği, 2020-01-01)
Psikoterapi süpervizyonunda paralel süreç: bir vaka çalışması
Gök, Ali Can (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-6-1)
Paralel süreç kavramı, psikoterapi süpervizyonu sürecinde, hem terapi hem de süpervizyon ikililerindeki ilişkisel örüntülerin bilinçdışı bir şekilde tekrarlanmasına denmektedir. Birçok terapist ve süpervizör paralel süreci süpervizyonda önemli bir araç ve değerli bir iletişim biçimi olarak görmektedir. Paralel süreç kavramı alanda dikkat çeken bir konu olmasına rağmen, görgül bir şekilde yeterli olarak desteklenmemiştir. Bu makale paralel süreç kavramı üzerine bir literatür derlemesi ve örnek olarak bir vak...
The Effectiveness of Psychoanalytic Psychotherapy Scale: A Psychometric Study
Özkul, Kemal; Özcan, Ece; Can, Demet; Uçar, Selin; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
The purpose of the present study was to develop a psychometrically robust measure to evaluate the effectiveness of psychoanalytic psychotherapy and psychoanalysis, entitled as the "Effectiveness of Psychoanalytic Psychotherapy Scale [EPPS]". This scale was designed to assess the changes experienced by patients/analysands who undergo psychoanalytic psychotherapy or psychoanalysis. A sample of 216 individuals above the age of 18 who had been continuing their own psychoanalytic psychotherapy or psychoanalysis ...
Citation Formats
S. UÇAR ÖZSOY and F. Gençöz, Psikanalizde Bilinçdışı. 2019.