Psikanalitik Psikoterapiler

2020-01-01
Gençöz, Tülin
ÖZBEK, DERYA

Suggestions

The Effectiveness of Psychoanalytic Psychotherapy Scale: A Psychometric Study
Özkul, Kemal; Özcan, Ece; Can, Demet; Uçar, Selin; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
The purpose of the present study was to develop a psychometrically robust measure to evaluate the effectiveness of psychoanalytic psychotherapy and psychoanalysis, entitled as the "Effectiveness of Psychoanalytic Psychotherapy Scale [EPPS]". This scale was designed to assess the changes experienced by patients/analysands who undergo psychoanalytic psychotherapy or psychoanalysis. A sample of 216 individuals above the age of 18 who had been continuing their own psychoanalytic psychotherapy or psychoanalysis ...
Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Seanslarındaki Sessizliğin Konuşma Analizi ile İncelenmesi
Bulut, Burcu Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Sessizliğin her konuşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek, bu sessizliklerin ne zaman ortaya çıktıklarını, bir anlamları olup olmadığını çalışmak konusunda bir alan açmıştır. Bu çalışmada, sessizliğin terapi seansı içerisinde hasta tarafından nasıl kullanıldığı ve işlevinin ne olduğu, terapist-hasta diyalogunda nasıl ortaya çıktığı, herhangi bir örüntüsünün olup olmadığı ve konuşmaya etkilerinin neler olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda S. Hanım ile araştırmacının psikanalitik yöneli...
Psikanalizde Bilinçdışı
UÇAR ÖZSOY, SELİN; Gençöz, Faruk (Türkiye Klinikleri, 2019-01-01)
Psikanalizde Bilinçdışı
Uçar, Selin; Gençöz, Faruk (Türkiye Klinikleri Yayınevi, 2019-12-01)
Psikanalizde bilinçdışı
Uçar, Selin; Gençöz, Faruk (Türkiye Klinikleri, 2019-01-01)
Freud, bilinçdışının bastırma sayesinde var olduğunu ve bilinçdışındaki herhangi bir nosyonun kaybolmadığını söyler. Bilinçdışındaki bilgilerin bilince gelmesi için çarpıtmanın varlığından söz eder. Freud'a göre ilk bastırma ensest arzusudur ve ensest yasağı medeniyetin başlangıcıdır. Lacan Freud'un bilinçdışı açıklamasını doğru fakat eksik bulur. Lacan'a göre bilinçdışı bir dil gibi yapılanmıştır. Dilin gösteren ve gösterilen adı verilen unsurlardan oluştuğunu söyleyen Lacan, bu iki unsur arasında bir çizg...
Citation Formats
T. Gençöz and D. ÖZBEK, Psikanalitik Psikoterapiler. 2020.