COVİD-19 Pandemi Döneminde Tekerlekli Sandalye Kullanan Sporcuların Omuz Ağrısı, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması

2022-06-22
Panpallı, Hande Gül
Hürmeriç Altunsöz, Irmak

Suggestions

COVİD-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi
Voyvoda, Ebru (Eflatun Yayınevi, 2020-08-01)
The Impact of the Level of Fear Experienced During the COVID-19 Epidemic on Risk Aversion and Work Interaction Avoidance Behaviors: An Application on Health Professionals
Yalman, Fuat; Sancar, Tekin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
The main purpose of this study was to determine the effect of the level of fear experienced during the COVID-19 epidemic on risk aversion and work interaction avoidance behaviors. Healthcare workers have always been the group with the highest risk of contracting virus, as they put their lives at risk in all pandemics to fight epidemics on the front lines. Hospital-based cross-sectional research design was used in the study. The universe of the research consisted of all healthcare professionals of two differ...
COVİD-19 Sırasında Ebeveynlik Uygulamaları, Mizaç Ve Kardeş Çatışması Arasındaki İlişkiler.
ERTEKİN, ZEYNEP; BAYRAM GÜLAÇTI, HURİ GÜL; GÖLCÜK, MERVE; Memişoğlu Sanlı, Aybegum; AKKAYA TAHTA, SEVİNÇ; DURMUŞ, RANA; Şahin Acar, Başak; DOĞAN, AYSUN; TAHİROĞLU, DENİZ; Kazak Berument, Sibel (2022-10-15)
COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Atak, Zuhal Beyza; Yalçınkaya Alkar, Özden (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu çalışma ile COVID-19 pandemi sürecine ilişkin stresörleri, bireylerin bu stresörlere maruziyetlerini ve stresörlere ait stres düzeylerini değerlendirmek amacıyla Park ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeğinin (CSÖ) Türkçe uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Ölçek, COVID-19 pandemi sürecine ilişkin 23 stresör maddesinden ve enfekte olma, aktiviteler ve kaynaklarla ilişkili stres alanları olmak üzere üç alt fa...
The Impact of COVID-19 on the People with Mental Illnesses: Health Anxiety, Coping Strategies, and Psychological Well-Being
Karaköse, Selin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Although depression, anxiety, and stress were highly prevalent in the general population during the pandemic, some marginalized groups, including patients with mental disorders might have been overlooked in studies. This study examined the relationship between health anxiety, coping strategies, and mental health outcomes, particularly depressive symptoms, anxiety, and stress. The aim of the current study is to examine the mediator role of coping strategies between health anxiety and mental health outcomes i...
Citation Formats
H. G. Panpallı and I. Hürmeriç Altunsöz, “COVİD-19 Pandemi Döneminde Tekerlekli Sandalye Kullanan Sporcuların Omuz Ağrısı, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması,” presented at the EJER Congress, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://www.ejercongress.org/wp-content/uploads/2022/09/BILDIRI-OZETLERI-26.08.2022.pdf.