COVİD-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi

2020-08-01

Suggestions

The Impact of COVID-19 on the People with Mental Illnesses: Health Anxiety, Coping Strategies, and Psychological Well-Being
Karaköse, Selin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Although depression, anxiety, and stress were highly prevalent in the general population during the pandemic, some marginalized groups, including patients with mental disorders might have been overlooked in studies. This study examined the relationship between health anxiety, coping strategies, and mental health outcomes, particularly depressive symptoms, anxiety, and stress. The aim of the current study is to examine the mediator role of coping strategies between health anxiety and mental health outcomes i...
The Impact of the Level of Fear Experienced During the COVID-19 Epidemic on Risk Aversion and Work Interaction Avoidance Behaviors: An Application on Health Professionals
Yalman, Fuat; Sancar, Tekin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
The main purpose of this study was to determine the effect of the level of fear experienced during the COVID-19 epidemic on risk aversion and work interaction avoidance behaviors. Healthcare workers have always been the group with the highest risk of contracting virus, as they put their lives at risk in all pandemics to fight epidemics on the front lines. Hospital-based cross-sectional research design was used in the study. The universe of the research consisted of all healthcare professionals of two differ...
COVID-10 Tedbirleirnin Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri: Türkiye için Bir ex-ante Politika Etki Analizi
Taymaz, Erol (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-09-01)
COVID-19 Pandemisinin Türkiye’deki Uluslararası Olarak Yerlerinden Edilmiş Topluluklara Etkisi: Çok Düzeyli Bir Yanıt
Kale Lack, Başak; Yavçan, Başak (2021-01-01)
COVID-19 salgınının tüm dünya nüfusu üzerinde, en çok da sığınmacıların da içinde olduğu hassas topluluklarabüyük olumsuz etkileri olmuştur. Bunun başlıca sebepleri arasında pandeminin sığınmacıların yaşadıkları ülkelerinekonomileri üzerinde yarattığı ağır yük ve sığınmacıların hareketliliğine yönelik getirilen kısıtlamalar sayılabilir(OCHA, 2020). Bir yandan ev sahibi ülkeler üzerindeki ekonomik baskılar en çok insani yardıma muhtaç veyagayri resmi olarak çalışan sığınmacılar, mülteciler ve dü...
COVİD-19 Pandemi Döneminde Tekerlekli Sandalye Kullanan Sporcuların Omuz Ağrısı, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması
Panpallı, Hande Gül; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2022-06-22)
Citation Formats
E. Voyvoda, COVİD-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi. 2020.