Öğrenen Derlemi ve Doğal Dil İşleme Araçlarının D2 İngilizce Yazma Becerisini Tespit Etmede Kullanımı

2022-10-08
Oğuz, Enis
CANGIR, HAKAN
UZUN, KUTAY
CAN, TANER
ALHAS, MELİKE İREM
KAYA, ÖMER FARUK
Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 20. Yıl (Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi)

Suggestions

An investigation of learner autonomy and strategies for coping with speaking problems in relation to success in English speaking classes
Gökgöz, Burcu; Seferoğlu, Gölge; Department of English Language Teaching (2008)
The present study was conducted at Dumlupinar University, Department of Foreign Languages Preparatory Classes to investigate the relationship between degrees of learner autonomy, use of strategies for coping with speaking problems and success in speaking class of the participants. To determine the degree of correlation among degree of learner autonomy, use of strategies for coping with speaking problems and success in speaking class, 102 participants were distributed a questionnaire. The questionnaire asked...
Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (2020-09-01)
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenenbecerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğre...
Öğrenci Gözüyle Hayat Bilgisi Dersinin İşlenişi Bir Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama
Taneri, Pervin Oya; Engin Demir, Cennet (2013-04-01)
The effect of context-based instruction integrated with learning cycle model on students’ achievement and retention related to states of matter subject
Sunar, Sabiha; Geban, Ömer; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2013)
This study aims to explore the effectiveness of context-based instruction integrated with learning cycle model as compared to the traditional instruction on tenth grade students’ achievement and knowledge retention on the states of matter subject and their attitudes toward chemistry. In order to achieve this aim, a quasi-experimental pre-test post-test control group research design was applied. A total of 150 tenth grade students of two high schools were the participants of the study. During the treatment, ...
The Effects of learning goal autonomy on achievement in a technical training course: a self-determination theory approach
Karaca, Mehmet Selçuk; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2015)
Human resource is the key differentiator for market competence for companies and enterprises. Formal trainings are an important way for development of human resource. Every year, billions of dollars are spent on formal trainings. Transfer of training research states that, motivation to learn is an important parameter for effectiveness of trainings. According to Self-Determination Theory, feeling autonomy increases intrinsic motivation and causes better types of extrinsic motivation. Offering choice in goals...
Citation Formats
E. Oğuz, H. CANGIR, K. UZUN, T. CAN, M. İ. ALHAS, and Ö. F. KAYA, “Öğrenen Derlemi ve Doğal Dil İşleme Araçlarının D2 İngilizce Yazma Becerisini Tespit Etmede Kullanımı,” presented at the Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 20. Yıl (Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi), Ankara, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/102326.