Oyun Tabanlı Öğrenme İle Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması

2019-9-25
Varinlioğlu, Güzden
Alankuş, Gazihan
Aslankan, Ali
Citation Formats
G. Varinlioğlu, G. Alankuş, and A. Aslankan, “Oyun Tabanlı Öğrenme İle Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 36, no. 1, pp. 23–40, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2018209.pdf.