The role of real-time kinematic (RTK) GPS in Turkish cadastral activities.

Download
2002
İlker, Ayla

Suggestions

The role of wind energy conversion systems in Bozcaada's electric energy planning problem
Aday, Muhittin; Arıkan, Yıldız; Department of Electrical Engineering (1987)
Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
The significance of color differentiation in tuffs from Göreme area .
Ünlü, Jale; Türkmenoğlu, Asuman; Department of Geological Engineering (1993)
The role of personality factors in predicting the reported physical health symptoms of Turkish college students
Ustundag-Budak, M; Mocan-Aydin, G (2005-09-01)
This study investigates the role of optimism, health control beliefs, perceived health competence, and medical help-seeking variables in predicting the frequency of reported physical symptoms. A total of 345 college students (207 male and 138 female) were presented with the Life Orientation Test, Multidimensional Health Locus of Control, Perceived Health Competence Scale, and Physical Symptom Checklist. Separate stepwise multiple regression analyses were applied to the data obtained from males, females, and...
The role of gene flow in shaping genetic diversity structure of the domesticated and natural Populus nigra populations in Turkey
Çiftci, Asiye; Kaya, Zeki (2016-06-30)
Citation Formats
A. İlker, “The role of real-time kinematic (RTK) GPS in Turkish cadastral activities.,” Middle East Technical University, 2002.