Space Efficiency In High-Rise Office Buildings

Download
2009-12-15
Sev, Ayşin
Özgen, Aydan
Yüksek ofis binalarında çalışma alanına olan talep ekonomik, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte, dolayısıyla ülkeden ülkeye ofis yapılarının kullanım alanı etkinliğinde önemli farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de yapılan yüksek ofis binalarını, kullanım alanı etkinliğini etkileyen faktörler açısından inceleyerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda dünyanın ve Türkiye’nin, yapımı tamamlanmış olan en yüksek on ofis binası seçilerek, bu binalar kat adedi, bina yüksekliği, brüt kat alanı, net kat alanı, çekirdek büyüklüğü ve geometrisi, cephe ve çekirdekarasındaki uzaklık, kat ve temiz kat yüksekliği, taşıyıcı sistem ve çekirdektaşıyıcı sistem etkileşimi açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, yükseklikle arasında önemli düzeyde farklılıklar olmasına karşılık, ortalama kat alanı etkinliğinin dünyadaki ve Türkiye’deki örneklerde yakın değerlerde olduğu görülmüştür. Türkiye’deki örneklerin yabancı örneklerin yaklaşık yarısı kadar yüksekliğe ve kat adedine sahip olduğu dikkate alınırsa, kullanım alanı etkinliğinin yurt dışındaki örneklere yakın olması dikkat çekicidir. Bu durum çekirdek alanlarının ve düşey taşıyıcı eleman boyutlarının, dünyadaki örneklere oranla daha büyük tasarlanmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de yüksek dayanımlı beton kullanımının yaygınlaşmaması, ana strüktürel çerçeve ile çekirdek arasında etkileşimi sağlayarak, strüktürel eleman boyutlarını azaltan yatay kafes kirişlerin kullanılmaması, asansörlerde bölgelendirme, göklobi, çift katlı kabin ve akıllı sistemler gibi tasarım stratejilerinin uygulanmaması, Türkiye’deki yüksek ofis binalarında kat alanı etkinliğinin daha düşük seviyelerde kalmasına neden olan başlıca nedenlerdir. Ülkemizdeki yüksek yapı uygulamalarında dünyadaki son gelişmelerin daha yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Suggestions

Energy performance of duble-skin fa̧acades in intelligent office buildings : a case study in Germany
Bayram, Ayça; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Architecture (2003)
The building industry makes up a considerable fraction of world̕s energy consumption. The adverse effects of a growing energy demand such as depletion in fossil fuel reserves and natural resources hassled the building industry to a search for new technologies that result in less energy consumption together with the maximum utilization of natural resources. Energy- and ecology-conscious European countries incorporated the well-being of occupants while conducting research on innovative technologies. In view o...
Scanning imaging with energy photons
Emre, Eylem; Esendemir, Akif; Department of Physics (2003)
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their stru...
Understanding collaborative action in emergent work ecosystems: makerspaces
Keklik, Özcan; Bakırlıoğlu, Yekta; Department of Industrial Design (2021-9)
As the design problems confronted are getting more complex, the necessity of different expertise becomes inevitable for comprehensive design solutions which indicate the importance of forming teams with professionals from diverse disciplines. With the emergence of collaborative teams, the importance of working frames has become prominent, and collaborative working frames have been introduced, namely interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. These working frames determine the type and leve...
INDUSTRIAL ADOPTION OF MODEL-BASED SYSTEMS ENGINEERING: AN INVESTIGATION WITHIN THE DEFENCE INDUSTRY
Bayramoğlu, Alitan; Özkan Yıldırım, Sevgi; Department of Bioinformatics (2022-1-24)
Increasing competition in contemporary industrial settings drive organizations to unceasingly seek ways to improve the overall quality of their products and services, and the processes followed in order to procure them. Model-Based Systems Engineering (MBSE) has been put forth with promises to remedy shortcomings constituted by legacy document-based engineering approaches. However, for an organization to fully adopt MBSE, it must overcome several human, financial, organizational and technological factors. T...
An application of exclusion theory to world politics: core-periphery relations in Middle East history
Oğultarhan, Adem; Yalvaç, Faruk; Department of International Relations (2021-1-4)
The central claim of the thesis is that when world political relations are assessed from a systems perspective, the main template of relations can be established along core-periphery dichotomy, instead of a state-centric approach. From this perspective, the underlying relationship in world politics is the one between the core and the periphery and this relationship is characterized by the dynamics of exclusion vs. inclusion. Exclusion and inclusion concepts are derived from Niklas Luhmann’s system theory, a...
Citation Formats
A. Sev and A. Özgen, “Space Efficiency In High-Rise Office Buildings,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 69–89, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2009/cilt26/sayi_2/69-89.pdf.