Space Efficiency In High-Rise Office Buildings

Download
2009-12-15
Sev, Ayşin
Özgen, Aydan
Yüksek ofis binalarında çalışma alanına olan talep ekonomik, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte, dolayısıyla ülkeden ülkeye ofis yapılarının kullanım alanı etkinliğinde önemli farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de yapılan yüksek ofis binalarını, kullanım alanı etkinliğini etkileyen faktörler açısından inceleyerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda dünyanın ve Türkiye’nin, yapımı tamamlanmış olan en yüksek on ofis binası seçilerek, bu binalar kat adedi, bina yüksekliği, brüt kat alanı, net kat alanı, çekirdek büyüklüğü ve geometrisi, cephe ve çekirdekarasındaki uzaklık, kat ve temiz kat yüksekliği, taşıyıcı sistem ve çekirdektaşıyıcı sistem etkileşimi açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, yükseklikle arasında önemli düzeyde farklılıklar olmasına karşılık, ortalama kat alanı etkinliğinin dünyadaki ve Türkiye’deki örneklerde yakın değerlerde olduğu görülmüştür. Türkiye’deki örneklerin yabancı örneklerin yaklaşık yarısı kadar yüksekliğe ve kat adedine sahip olduğu dikkate alınırsa, kullanım alanı etkinliğinin yurt dışındaki örneklere yakın olması dikkat çekicidir. Bu durum çekirdek alanlarının ve düşey taşıyıcı eleman boyutlarının, dünyadaki örneklere oranla daha büyük tasarlanmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de yüksek dayanımlı beton kullanımının yaygınlaşmaması, ana strüktürel çerçeve ile çekirdek arasında etkileşimi sağlayarak, strüktürel eleman boyutlarını azaltan yatay kafes kirişlerin kullanılmaması, asansörlerde bölgelendirme, göklobi, çift katlı kabin ve akıllı sistemler gibi tasarım stratejilerinin uygulanmaması, Türkiye’deki yüksek ofis binalarında kat alanı etkinliğinin daha düşük seviyelerde kalmasına neden olan başlıca nedenlerdir. Ülkemizdeki yüksek yapı uygulamalarında dünyadaki son gelişmelerin daha yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Suggestions

Adaptive estimation and hypothesis testing methods
Dönmez, Ayça; Tiku, Moti Lal; Department of Statistics (2010)
For statistical estimation of population parameters, Fisher’s maximum likelihood estimators (MLEs) are commonly used. They are consistent, unbiased and efficient, at any rate for large n. In most situations, however, MLEs are elusive because of computational difficulties. To alleviate these difficulties, Tiku’s modified maximum likelihood estimators (MMLEs) are used. They are explicit functions of sample observations and easy to compute. They are asymptotically equivalent to MLEs and, for small n, are equal...
Multiple frame sampling theory and applications
Dalçık, Aylin; Ayhan, Hüseyin Öztaş; Department of Statistics (2010)
One of the most important practical problems in conducting sample surveys is the list that can be used for selecting the sample is generally incomplete or out of date. Therefore, sample surveys can produce seriously biased estimates of the population parameters. On the other hand updating a list is a difficult and very expensive operation. Multiple-frame sampling refers to surveys where two or more frames are used and independent samples are taken respectively from each of the frames. It is assumed that the...
Pairwise multiple comparisons under short-tailed symmetric distribution
Balcı, Sibel; Akkaya, Ayşen; Department of Statistics (2007)
In this thesis, pairwise multiple comparisons and multiple comparisons with a control are studied when the observations have short-tailed symmetric distributions. Under non-normality, the testing procedure is given and Huber estimators, trimmed mean with winsorized standard deviation, modified maximum likelihood estimators and ordinary sample mean and sample variance used in this procedure are reviewed. Finally, robustness properties of the stated estimators are compared with each other and it is shown that...
Multivariate time series modeling of the number of applicants and beneficiary households for conditional cash transfer program in Turkey
Ortakaya, Ahmet Fatih; Yozgatlıgil, Ceylan; Department of Statistics (2009)
Conditional Cash Transfer (CCT) is a social assistance program which aims for investing in human capital by enabling families under risk of poverty to send their children to school and to benefit from health services regularly. CCT aims for decreasing poverty by means of cash transfers in the short run and aims for investing in children’s human capital by providing basic preventative health care, regular school attendance and nutrition in the long run. Under the state of these aims, beginning from 1990s, mo...
Mutual information model selection algorithm for time series
Akca, Elif; Yozgatlıgil, Ceylan (Informa UK Limited, 2020-09-01)
Time series model selection has been widely studied in recent years. It is of importance to select the best model among candidate models proposed for a series in terms of explaining the procedure that governs the series and providing the most accurate forecast for the future observations. In this study, it is aimed to create an algorithm for order selection in Box-Jenkins models that combines penalized natural logarithm of mutual information among the original series and predictions coming from each candida...
Citation Formats
A. Sev and A. Özgen, “Space Efficiency In High-Rise Office Buildings,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 69–89, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2009/cilt26/sayi_2/69-89.pdf.