Architecture of tourism in the mediterranean coast of Turkey: proposal for a resort hotel complex in Dimçay Alanya

Download
1998
Alanay, Müge

Suggestions

Architecture of Modern Schools in the 1930s Ankara: Extension to Atatürk High School as a design studio exercise
Zelef, Mustafa Haluk (null; 2019-04-26)
Design evolution of healthcare buildings: city hospitals as a new building typology in Turkey
Nevrim, Selin; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2020)
After the year 2014, a new and alternative model of healthcare services had been introduced to reorganize the contribution of the private sector on healthcare investments in Turkey. The essence of this new model was creating healthcare centers established in various provinces under the title of the "city hospital". City Hospitals have radical differences when compared with traditional health care buildings. Furthermore, how the projects have been achieved and the investment model have not previously been im...
Architecture of the state: Ankara istasyon caddesi in the late ottoman and early republican periods
Dedekargınoğlu, Cem; Altan, T. Elvan.; Department of History of Architecture (2019)
This study focuses on the late 19th and early 20th century urban transformation of Ankara as exemplified in the development of the axis connecting the train station to the city center. The temporal scope of the research starts with the 1890s when the train station was constructed and its connection with the city was established, and ends at the turn of the 1930s until when a number of buildings were erected on the İstasyon Caddesi axis, and when Jansen’s proposal for the development plan of Ankara started t...
Architecture and the Question of Urbanity in the Formation of the New Central Business District of Izmir
Soysal, Zeynep; Bilsel, Fatma Cânâ (2019-10-10)
Büyük ölçekli kentsel projeler “marka şehir” olma sürecinde yerel yönetimler için önemli bir araç haline gelmiştir. Bu projeler genel olarak yapılaşma üzerinden gayrimenkul geliştirmeye yönelik projelerdir. Yönetimler bu şekilde uluslararası yatırımcıları kendi kentlerine çekmeyi hedeflerler. Bu bağlamda, 2001 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, terkedilmiş eski endüstri bölgesinin merkezi iş alanına dönüştürülmesini öngören “İzmir Liman Bölgesi için Kentsel Tasarım Uluslararası Fikir Yarışması’nı” açmıştı...
Design of fundamental GPS network: A case study for Turkey
Yeşilyurt, Çağdaş; Özkan, M. Yener; Department of Civil Engineering (1999)
Citation Formats
M. Alanay, “Architecture of tourism in the mediterranean coast of Turkey: proposal for a resort hotel complex in Dimçay Alanya,” Middle East Technical University, 1998.