Aybegüm Memişoğlu Sanlı

E-mail
aybegum@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
COVIDiSTRESS Global Survey dataset on psychological and behavioural consequences of the COVID-19 outbreak
Yamada, Yuki; et. al. (Springer Science and Business Media LLC, 2021-12-01)
This N = 173,426 social science dataset was collected through the collaborative COVIDiSTRESS Global Survey - an open science effort to improve understanding of the human experiences of the 2020 COVID-19 pandemic between 30...
Olumlu Ebeveyn Davranışlarını Artırmaya Yönelik Video-Geri Bildirimli Müdahale Programının Anne Duyarlığı Üzerindeki Etkisinin Türkiye’de İncelenmesi
Sümer, Nebi; Metin Orta, İrem; Alsancak-Akbulut, Cansu; Salman-Engin, Selin; İlden Koçkar, Aylin; Şahin-Acar, Başak; Akkol-Solakoğlu, Selin; Aran, Özlü; Çakır, Derya Selin; Kavaklı, Baldan; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Sağel -Çetiner, Ece; Türe, Didem; Üstünel, Anıl Özge; Yaşar, Buket (2020-06-01)
Bu çalışmanın amacı bağlanma-temelli bir müdahale programı olan Olumlu Ebeveynliği Geliştirmeye Yönelik Video-Geri bildirimli Müdahale Programı-Duyarlı Disiplin versiyonunun (Video-feedback Intervention to Promote Positive...
Key to Academic Success: Predictors of Cognitive Self-Regulation in Children Under Care
Güneş, Seren; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Erel Gözağaç, Sema (Peter Lang, 2020-01-01)
Korunma Altındaki Çocuklarda Dil Gelişimi
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel (null; 2018-12-15)
Anne Duyarlılığı ve Çocuğun Bağlanma Profilleri Arasındaki İlişkiler
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Sümer, Nebi; Karagöbek, Ayşe Büşra; Altınöz, Zeynep Su (2018-11-21)
Well-being among Children under Social Service Care: Preliminary Analyses for the Interplay of Social Support Temperament.
Güneş, Seren; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Kazak Berument, Sibel; Erel Gözağaç, Sema (2018-11-15)
Bir başarı faktörü olarak Bilişsel Özdüzenleme: Devlet Koruması ve Aile yanındaki çocuklarda Bilişsel Özdüzenlemenin Yordayıcıları
Güneş, Seren; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Erel Gözağaç, Sema; Kazak Berument, Sibel (2018-10-15)
Well-being among children under social service care: Preliminary analyses for the interplay of social support and temperament.
Kazak Berument, Sibel; Güneş, Seren; Erel, Sema; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm (null; 2018-09-12)
Effect of Video-Feedback Intervention for Positive Parenting on Marital Functioning.
Akkol, Selin; Sümer, Nebi; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Türe, Didem (2017-07-01)
Korunma Altındaki Çocuklarda Problem Davranışlar
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm (null; 2016-09-07)
Citation Formats