Barış Salihoğlu

E-mail
sabaris@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Marine Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Western Black Sea suboxic layer biogeochemical structure during the December 2022 R/V Bilim Expedition
Yücel, Mustafa; Alımlı, Nimet; Cura, Hilal; Demir, Naim Yağız; Myroshnychenko, Volodymyr; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Arkın, Şadi Sinan; Tuğrul, Süleyman; Salihoğlu, Barış (2023-07-12)
The Black Sea is a unique semi-enclosed basin with ten sizable rivers flowing into a highly connected coastal-deep sea system, adding anthropogenically generated nutrients and pollutants, fueling the biggest anoxic-sulfidi...
MARMARA DENİZİ DİJİTAL İKİZİ VE YÖNETİM PLANI ÖNERİLERİ
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Tezcan, Devrim; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Örek, Hasan; ARKIN, ŞADİ SİNAN; Özhan, Koray; Özkan, Korhan; Mantıkcı, Asım Mustafa (2022-12-12)
Son 20 yıl içinde Marmara Denizi’nin en derin bölgelerindeki oksijen değerleri ciddi azalmalar göstererek hipoksi sınırı olarak görülen 80 mikromoların altına inmiştir. Marmara Denizi üzerindeki baskı unsurları çok çeşitli...
DOĞU AKDENİZ'DE DOLAŞIM DESENLERİ VE SU KÜTLESİ OLUŞUMUNDA DEĞİŞKENLİK
Başdurak, Nüvit Berkay; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Salihoğlu, Barış; Örek, Hasan; Özhan, Koray; MANTIKCI, MUSTAFA; MANTIKCI, MUSTAFA (2022-12-09)
KARADENİZ’DE ÖTROFİKASYON ETKİLERİ: ÜST TABAKA BİYO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİNDE UZUN DÖNEMLİ DEĞİŞİMLER
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman (2022-06-01)
Karadeniz, kendine özgü fiziksel ve biyo-kimyasal özelliklere sahip tipik bir kapalı denizdir. Karadeniz derin basenindeki kalıcı tuzluluk tabakalaşması sonucu, yüzeyden haloklin alt derinliklerine fiziksel prosesler yoluy...
MARMARA DENİZİ EKOSİSTEMİNDE SON YILLARDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Salihoğlu, Barış; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman; Tezcan, Devrim (2022-06-01)
Marmara Denizi kendine özgü fiziksel dinamikleri olan ve birçok insan kaynaklı baskı altında bulunan bir iç denizimiz olarak öne çıkmaktadır. Marmara Denizi Çanakale Boğazı ile Ege’ye İstanbul Boğazı ile de Karadeniz’e bağ...
1979-2021 YILLARI ARASINDA, DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ YÜZEY DENİZ SUYU SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ
Latif, Mohammed Abdul; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Deniz yüzey sıcaklığı (SST), son onyıllarda küresel ısınma nedeni ile artmıştır. Okyanus suyu ısı miktarı hem okyanus dinamiklerine hem de deniz canlı yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada Karadeniz ve D...
KARADENİZ TÜRKİYE KARASULARINDA MEVSİMSEL BİRİNCİL ÜRETİM
Mantıkcı, Asım Mustafa; Uysal, Zahit; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Karadeniz 1970’li yıllardan başlayan insan aktiviteleri sonucu nehir girdilerindeki besin yüklerinin artışı ile ötrofikasyon problemleri yaşamıştır. 1980-90’larda tepe noktasında ulaşan birincil üretim, özellikle Tuna Nehr...
TÜRK DENİZLERİNE ÖZGÜ BÜTÜNLEŞİK HİDRODİNAMİK- BİYOJEOKİMYASAL MODEL UYGULAMALARI: KARADENİZ ÖRNEĞİ
Arkin, Şadi Sinan; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Sadighrad, Ehsan; Acar, Ali Osman; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
The fact that the Black Sea has unique physical and biogeochemical properties makes it difficult to use common models used to study many seas in the world. Considering this fact, an integrated modeling system has been deve...
MARMARA DENİZİ’NDE OKSİJENİN TÜKENMESİ VE MÜSİLAJIN ETKİLERİ
Matıkcı, Asım Mustafa; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Uysal, Zahit; Kazak, Melike; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Marmara Denizi ekosistemi insan baskıları sebebiyle son 40 yılda büyük değişime uğramıştır. Bu baskıların başında denize çeşitli yollarla deşarj edilen evsel, sanayii ve tarımsal atıklar, aşırı balıkçılık, liman ve denizci...
MARMARA DENİZİNİN GÜNCEL OKSİJEN DURUMU VE MÜSİLAJIN ETKİSİ
MANTIKÇI, MUSTAFA; Örek, Hasan; Yücel, Mustafa; Uysal, Zahit; ARKIN, ŞADİ SİNAN; Salihoğlu, Barış (2022-01-30)
Citation Formats