Fatma Umut Beşpınar Akgüner

E-mail
bespinar@metu.edu.tr
Department
Department of Sociology
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu
Beşpınar, Lütfiye Zeynep; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Arslan, Hilal (null, 2020-10-01)
Bu araştırmanın amacı, çocukluğunda annesi şiddet gören erkeğin eğitim ve çalışma durumu ile evliliğinde şiddet göstermesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylelikle, erkeğin içinde büyüdüğü çekirdek ailede tanık oldu...
Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Beşpınar, Lütfiye Zeynep; Arslan, Hilal (Nota Bene Yayınları, 2020-10-01)
Kadına yönelik şiddet olgusu uluslararası literatürde farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. İlgili literatürde şiddet gösterenin profili (Hamberger ve Hastings, 1986; Roberts, 1987; Johnson, 2006; Murrell vd., 2007; Caeta...
Sexual harassment in Turkish academia through the lens of gendered academic citizenship
Ecevit, Fatma Yıldız; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Palgrave Macmillan, 2020-10-01)
The main objective of this chapter is to examine sexual harassment in Turkish academia by using the theoretical framework of gendered academic citizenship which involves the key components of membership, recognition and...
Kadın ve Yoksulluk
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Sosyal Demokrasi Derneği, 2020-06-01)
Kadın ve YoksullukFatma Umut BeşpınarÖzetKadın ve yoksulluk ilişkisini elen alan bu yazıda hem 1970’lerden bu yana dünyada gelişmekte olan kadın ve yoksulluk literatürü hem de Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durum...
Intersection of state, market and family in the fathering experiences of divorced men in Turkey
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Beşpınar Karaoğlu, Lütfiye Zeynep (2019-11-01)
This paper aims to question the role of state, labor market, and family in the reshaping process of fatherhood experiences of divorced men. Men’s perceptions and experiences of masculinity and fatherhood have been transfor...
Relative Risk Construction through Risk Boundary and Rituals: The Mining Context in the Soma Disaster
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Routledge, 2019-01-01)
TÜRKİYE’DEKİ BEYAZ YAKALILARIN AYRIMCILIĞA DAYALI MOBBİNG DENEYİMLERİ: MÜCADELE YOLLARI VE ÖNERİLER
Özten, Ezgi; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (2018-11-01)
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki kentli, yüksek eğitimli, orta sınıftan mobbing deneyimi yaşamış beyaz yakalı çalışanların anlatılarına dayanarak, mobbing pratikleri ile ilgili eğilim ve örüntüleri saptamak ve buna ...
Familialization of care arrangements in Turkey: questioning the social inclusion of ‘the invisible’
Aybars, Ayşe İdil; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (2018-10-01)
<p>This paper examines the dynamics of care arrangements for children,</p><p>persons with disabilities (PWD), and the elderly, who constitute</p><p>the group of ‘the invisible’ in social policy in Turkey. The</p><p>invisib...
Soma’da madencilerin risk anlamlandırmalarında kurumsal ve yerel bilginin üretim dinamikleri
Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Topal, Çağrı (Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, 2018-10-01)
This study examines how miners use different sets of social knowledge to make sense of the risks in the mine where the 301 miners lost their lives in Soma on May 13, 2014, and to deal with similar ongoing risks. The study ...
Türkiye’de orta üst sınıf laik ve muhafazakar kimliklerin babalık deneyimleri üzerinden irdelenmesi: Benzerlikler, farklılıklar, önyargılar ve mesafeler
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Beşpınar Karaoğlu, Lütfiye Zeynep (2018-03-01)
Citation Formats