Fatma Umut Beşpınar Akgüner

E-mail
bespinar@metu.edu.tr
Department
Department of Sociology
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
6 Şubat Depremlerinin Ardından Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Beşpinar, Lütfiye Zeynep (2023-09-01)
Türkiye’de Çocuk Bakıcılarının Ebeveynle İlişkisellik Ekseninde Şekillenen Bakım Emeği Deneyimleri
Çelik, Kezban; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Erten, Ecem (2023-06-01)
Küresel bakım krizi süreçlerine paralel olarak, Türkiye’de de çocuk bakımında kurumsal hizmet sunumu oldukça sınırlıdır. Bu nedenle özellikle erken çocukluk döneminde bakım, yoğun olarak “aile-özel alan”da gerçekleşmekte,...
Türkçe Literatürde Farklı Disiplinlerden Mobilite (Hareketlilik) Çalışmalarının Toplumsal Cinsiyet Boyutu Üzerinden İncelenmesİ
Aliefendioğlu, Hanife; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (2022-12-01)
Mobilite çalışmaları fiziksel ve ilişkisel olan mobiliteleri, insanların yanı sıra nesnelerin, fikirlerin ve anlamların mobilitesini kapsayan ve yeni gelişen kuramsal bakış açısı sunmaktadır. Aynı zamanda mobilite çalışmal...
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Haritalama ve İzleme Çalışması
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Pehlivanlı Kadayifci, Ezgi (CEİD, 2021-07-01)
Kadınlar ve diğer azınlık grupları eğitim ve istihdamda küresel boyutta elde ettikleri önemli kazanımlara rağmen, bazı alanlarda hala ciddi engellerle karşılaşmakta ve dezavantajlar yaşamaktadır. Bu rapor Fen Bilimleri, ...
Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Arslan, Hilal (Nota Bene Yayınları, 2020-10-01)
Kadına yönelik şiddet olgusu uluslararası literatürde farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. İlgili literatürde şiddet gösterenin profili (Hamberger ve Hastings, 1986; Roberts, 1987; Johnson, 2006; Murrell vd., 2007; Caeta...
Sexual harassment in Turkish academia through the lens of gendered academic citizenship
Ecevit, Fatma Yıldız; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Palgrave Macmillan, 2020-10-01)
The main objective of this chapter is to examine sexual harassment in Turkish academia by using the theoretical framework of gendered academic citizenship which involves the key components of membership, recognition and...
Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu
Beşpınar, Lütfiye Zeynep; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Arslan, Hilal (null, 2020-10-01)
Bu araştırmanın amacı, çocukluğunda annesi şiddet gören erkeğin eğitim ve çalışma durumu ile evliliğinde şiddet göstermesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylelikle, erkeğin içinde büyüdüğü çekirdek ailede tanık oldu...
Kadın ve Yoksulluk
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Sosyal Demokrasi Derneği, 2020-06-01)
Kadın ve YoksullukFatma Umut BeşpınarÖzetKadın ve yoksulluk ilişkisini elen alan bu yazıda hem 1970’lerden bu yana dünyada gelişmekte olan kadın ve yoksulluk literatürü hem de Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durum...
Intersection of state, market and family in the fathering experiences of divorced men in Turkey
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (2019-11-01)
This paper aims to question the role of state, labor market, and family in the reshaping process of fatherhood experiences of divorced men. Men’s perceptions and experiences of masculinity and fatherhood have been transfor...
Relative Risk Construction through Risk Boundary and Rituals: The Mining Context in the Soma Disaster
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Routledge, 2019-01-01)
Citation Formats