Mehmet Adnan Barlas

E-mail
barlas@metu.edu.tr
Department
Disadvantaged women's satisfaction with mass housing projects that are developed in the context of squatter housing regeneration the case of Ankara Turkey
Severcan, Yücel Can; Barlas, Mehmet Adnan (2016-07-08)
Since the endorsement of the “cities without slums” action plan at the UN Millennium Summit in September 2000, the pace of slum demolition increased starkly in many parts of the developing world. Ankara is one of these cit...
Urban design beyond the borders
Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Barlas, Mehmet Adnan ( Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-01-01)
Mass housing projects and disadvantaged children's place use and preferences The cases of Gultepe TOKI and Yatikmusluk TOKI in Ankara Turkey
Severcan, Yücel Can; Barlas, Mehmet Adnan (null; 2015-07-13)
Residential satisfaction of children in mass housing
Severcan, Yücel Can; Barlas, Mehmet Adnan (null; 2015-06-17)
Residential satisfaction is a significant topic in environmental psychology, urban design and housing yet there is little research on residential satisfaction among children. Although a few scholars, such as Severcan (2012...
Karabaglar revisited: the making of community through the yurt, the masjid, the coffeehouse, and the plane tree
KOCA, FERAY; Barlas, Mehmet Adnan (2014-01-01)
Karabaglar (Mugla, Turkey) is one of those settlements that over time has come to blend well with its natural assets. Not only are the man-made and natural components of this seasonal settlement unique, and in harmony with...
Bursa da yoğun kentsel proje çalıştayları: Hızlı kentsel büyüme karşısında tarihi merkezin sürdürülebilirliğine yönelik projeler tanımlamak
Zelef, Mustafa Haluk; Barlas, Mehmet Adnan (2013-03-15)
Metropoliten Bağlamda Kentsel Projeler” teması altında yüksek lisans düzeyinde yürütülen Arch 505 İleri Mimari Tasarım Stüdyosu’nda, kentte toplumsal ve mekânsal dönüşüm süreçlerini yakından gözlemleyerek sorun tanımlama, ...
Urban Identity In The Age Of The Mobile Phone
Şentürk, Meltem; Barlas, Mehmet Adnan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Cep telefonlarının yaşamın vazgeçilmez parçası haline geldiği günümüzde, uzunca bir zamandır süren kimlik yitimi tartışmaları da alevlendi. Hemen herşeyin bireyselleşti(rildi)ği, toplumsal yaşam, ortak yaşam gibi kavramlar...
Yargı Kurumlarının Yerseçimi: Bursa Örneği-Yeni Yapılacak Bursa Adliyesi İçin Yerseçimi Konusunda Öneriler
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Barlas, Mehmet Adnan (2010-06-01)
Virtual Space as a Public Sphere Rethinking the Political and Professional Agenda of Spatial Planning and Design
Barlas, Mehmet Adnan; Çalışkan, Olgu (2006-12-01)
Virtual Space as a Public Sphere: Rethinking the Political and Professional Agenda of Spatial Planning and Design
Barlas, Mehmet Adnan; Çalışkan, Olgu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
Even we have not been able to recognize its whole transformative effects within ten to fifteen years, relatively a short period of time for human civilization; communication systems (internet, wireless application protocol...
Citation Formats