Bursa da yoğun kentsel proje çalıştayları: Hızlı kentsel büyüme karşısında tarihi merkezin sürdürülebilirliğine yönelik projeler tanımlamak

Metropoliten Bağlamda Kentsel Projeler” teması altında yüksek lisans düzeyinde yürütülen Arch 505 İleri Mimari Tasarım Stüdyosu’nda, kentte toplumsal ve mekânsal dönüşüm süreçlerini yakından gözlemleyerek sorun tanımlama, yere ve duruma özel tasarım çerçeveleri ve stratejileri oluşturmaya yönelik, kentin gündelik yaşam örüntüsüne, yaşayanların istek ve sorunlarına ve çevre değerlerine duyarlı tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) ve ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün işbirliği ile başlatılan ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin destekleriyle Bursa’da yürütülen yoğun proje çalıştaylarının amacı, hızlı kentsel büyüme karşısında tarihi merkezin sürdürülebilirliğine yönelik projeler tanımlamaktır. 31 Ekim- 11 Kasım 2012 tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilen çalıştaya Mersin Üniversitesi ve Atina Ulusal Teknik Üniversitesi (NTUA) Mimarlık Fakülteleri de katılmıştır.