Zahit Uysal

E-mail
zahit@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Marine Sciences
Scopus Author ID
Web of Science Researcher ID
Phytoplankton and pigment composition during an Emiliania huxleyi bloom in the Black Sea
Eker-Develi, Elif; Konucu, Merve; Psarra, Stella; Slabakova, Natalia; Triantaphyllou, Maria; Dimiza, Margarita; Karageorgis, Aristomenis P.; Uysal, Zahit; Berthon, Jean-François (2023-12-10)
Alterations in composition and carbon biomass of phytoplankton community are closely related to seasonal variations, anthropogenic inputs and ultimately climatic changes in a longer perspective. Accuracy of the collected d...
KUZEY-DOĞU AKDENİZ KIYILARI FİTOPLANKTON DAĞILIMI
Uysal, Zahit; TUĞRUL, SÜLEYMAN; Örek, Hasan; AKÇAY, İSMAİL (2022-12-06)
Göksu Nehri Deltası ve civarı ihtiyoplankton faunası
Ak Örek, Yeşim; Uysal, Zahit (2022-12-01)
Bu çalışmada Ekim 2017-Temmuz 2018 döneminde Çukurova kıta sahanlığı sularında Göksu Nehri etki alanıve civarında mevsimlik Kemikli balık (Teleostei) yumurta ve larvalarının dağılım, bolluk ve tür çeşitliliğibelirlenerek b...
KARADENİZ TÜRKİYE KARASULARINDA MEVSİMSEL BİRİNCİL ÜRETİM
Mantıkcı, Asım Mustafa; Uysal, Zahit; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Karadeniz 1970’li yıllardan başlayan insan aktiviteleri sonucu nehir girdilerindeki besin yüklerinin artışı ile ötrofikasyon problemleri yaşamıştır. 1980-90’larda tepe noktasında ulaşan birincil üretim, özellikle Tuna Nehr...
MARMARA DENİZİ’NDE OKSİJENİN TÜKENMESİ VE MÜSİLAJIN ETKİLERİ
Matıkcı, Asım Mustafa; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan; Uysal, Zahit; Kazak, Melike; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Barış (2022-06-01)
Marmara Denizi ekosistemi insan baskıları sebebiyle son 40 yılda büyük değişime uğramıştır. Bu baskıların başında denize çeşitli yollarla deşarj edilen evsel, sanayii ve tarımsal atıklar, aşırı balıkçılık, liman ve denizci...
MARMARA DENİZİNİN GÜNCEL OKSİJEN DURUMU VE MÜSİLAJIN ETKİSİ
MANTIKÇI, MUSTAFA; Örek, Hasan; Yücel, Mustafa; Uysal, Zahit; ARKIN, ŞADİ SİNAN; Salihoğlu, Barış (2022-01-30)
CROSS-SHELF PHYTOPLANKTON DYNAMICS IN THE NORTHEASTERN LEVANTINE BASIN
Uysal, Zahit (2020-12-01)
Spatio-temporal distribution of picophytoplankton (Pico-eukaryotes, Synechococcus and Prochlorococcus) abundance in the northeastern mediterranean
Kilic, Ece; Uysal, Zahit; Tugrul, Suleyman; Yucel, Nebil (2020-07-01)
© 2020 Parlar Scientific Publications. All rights reserved.Primary productivity mostly relies on marine cyanobacteria in the oligotrophic north-eastern Mediterranean (NEM). However, wide shelf basin is fed by nutrient-rich...
Türk Boğazlar Sistemi’nde Mesozooplankton Biyokütlesinin İlkbahar ve Sonbahar Mevsimlerindeki Alansal ve Vertikal Dağılımı
Terbıyık Kurt, Tuba; Polat, Sevim; Uysal, Zahit; Ak Örek, Yeşim (2020-06-01)
Zooplanktonik organizmalar pelajik besin ağının şekillenmesinde ve biyokimyasal döngülerin gerçekleşmesinde anahtar rol oynamaktadır. Zooplankton biyokütlesi ve dağılımı hakkında bilgi sahibi olmak, bu canlıların ekosistem...
Annual variation in the abundance of prokaryotic picoplankton (Synechococcus and Prochlorococcus) in the Northeastern Mediterranean
Kılıç, Ece; Yücel, Nebil; Uysal, Zahit (2019-10-22)
Citation Formats